Číslo 17.199017. Leden

OBSAH:
VŠE NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU 1990!
Vážení přátelé astronomie

VŠE NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU 1990!

Poněkud opožděně, ale přeci jenom vychází dnešní číslo našeho zpravodaje. A protože "JAK NA NOVÝ ROK, TAK PO CELÝ ROK" neuškodí trocha humoru. Za všechny vám všem přeji co jiného než zdraví a štěstí v novém roce. Přeji to aktivním pozorovatelům i těm co již opustili řady Apačů. Takže ještě jednou přeji Jasnou oblohu (a hlavu taky!). Co nás čeká a zřejmě nemine?

  • tím, že se brněnská hvězdárna rozrostla o novou budovu, snad bude více místa i pro APO a my se dočkáme i elektronizace,
  • když revoluci politickou, tak proč ne i v amatérské astronomii. Přikládám vám jeden ze série pamfletů (fuj jak ošklivé slovo), se kterým chceme vyvolávat skandály mezi širokou obcí astronomů.
  • pokusíme se navázat zahraniční styky (Leo mohutně píše text o APO v angličtině)
  • a mohla by následovat celá řada dalších nápadů, ale nechme se překvapit.

OBSAHtiskJirka Dušek


Vážení přátelé astronomie

Jelikož jsme si vědomi katastrofálního stavu (ne)organizované amatérské astronomie v Čechách a na Moravě, situace na lidových hvězdárnách, stavu České astronomické společnosti, chtěli bychom začít vytvářet sdružení astronomů amatérů, jehož hlavním cílem by bylo podporovat pozorovatelskou činnost (a věci s ní související) a to nejen na lidových hvězdárnách.

Základním předpokladem je však existence dobrého zpravodaje (časopisu), který by amatéry dokonale informoval a přirozenou cestou je sdružoval, mimo jiné i publikací jejich pozorování.

V současné době v Čechách vychází dnes již zkompromitovaný časopis Říše hvězd, měsíčník, jehož věcná i formální kvalita je číslo od čísla horší a horší. Proč tomu tak ale je? Vždyť v dřívějších letech, kdy Říše hvězd patřila České astronomické společnosti, v ní vycházela spousta kvalitních článků a vůbec byl tento časopis na úrovni.

Domníváme se, že současný katastrofální stav je způsoben nekompetentním vedením, tedy Eduardem Škodou a Jaroslavem Drahokoupilem, kteří zapříčinili úpadek časopisu jak po stránce informační tak i grafické. Proto žádáme lidi, kteří nedodržují autorská práva (viz např. uveřejňování materiálů z brněnského podzimního semináře v roce 1988 bez vědomí autorů), kteří provádějí neodborné zásady do textů a obrazových příloh, kteří nezaručují správnost po odborné stránce, kteří nemají ani základní znalosti z astronomie a kteří v ničem nedbají názorů členů své redakční rady, aby se vzdali vedení tohoto časopisu a hledali si uplatnění svých sil jinde.

Doufáme, že se k tomuto provolání vyjádří oba jmenovaní a že členové redakční rady se nenechají dále kompromitovat zveřejňováním svých jmen a titulů v tiráži tohoto časopisu a podniknou kroky k tomu, abychom i my měli kvalitní časopis pro astronomy stejně jako mají naši přátelé na Slovensku.

Vy, kteří souhlasíte s naším stanoviskem, podpořte nás svým podpisem a pošlete toto provolání na tyto adresy:

Redakce časopisu Říše hvězd, Mrštíkova 23, 100 00 Praha

Vydavatelství Panorama Hálkova 1, 120 00 Praha

Jiří Dušek B. Němcové 8, Brno

Leoš Ondra, Hvězdárna Úpice

OBSAHtisk