Číslo 19.199029. Leden

OBSAH:
Milé kolegyně, vážení kolegové
Několik krátkých zpráviček:
Kulové hvězdokupy v galaxii M 31
Problémy s Kasiopejou
Malé povídání o astronomii

Milé kolegyně, vážení kolegové,

dostáváte do rukou historické vydání Bílého trpaslíka. Nastal konec totality, konec vlády mě a Leoše v příspěvcích. Dnes zde totiž naleznete příspěvek od někoho jiného. Kamil Hornoch pro vás napsal malé povídání o svém pozorování (za to mu převelice děkuju) a slíbil, že budou následovat i další! Takže se máme na co těšit. Petr Pravec pro vás zase napsal malou úvahu o souvislostech mezi objevy komet a politickými změnami ve východní Evropě. Ten naleznete v dalším čísle.

Doufám, že i vy ostatní brzo přispějete - pište o všem možném, ať všichni vidí, že APO není jenom Leoš a já. Kromě pěkného povídání o objektech vám připomínám, že 9. února nastane úplné zatmění Měsíce. Proto přikládám jeden protokol, do kterého zapište vstupy a výstupy (resp. časové okamžiky) kráterů do stínu. Podrobné informace naleznete ve zpravodaji Astro č. 2.

A pak mám pro vás ještě jednu zprávu (resp. rozkaz) - učte se anglicky. Od příštího čísla budeme v BT uveřejňovat krátké články z amerického časopisu Sky and Telescope. Takže začněte pokud možno ihned.

OBSAHtiskJirka Dušek


Několik krátkých zpráviček:

  • Znovu bych chtěl upozornit, že výpisy z pozorovacích deníků sbírá Leo. Jeho adresa zní: Leoš Ondra VÚ 3848/N 905 01 Senica
  • Letos nás čeká velice příjemné překvapení. Koncem minulého roku byla objevena kometa Austin 1989c2, která by měla být někdy v březnu a dubnu vidět pouhým okem! To je tedy vynikající zakončení našeho revolučního roku. Petr Pravec samozřejmě připravuje pozorovací kampaň. Mimochodem jsme navázali kontakty s IAU centrem, kde budou mít o naše pozorování zájem.
  • Krátká zpráva pro pozorovatele planet: Kreslete. V Americe na ně čekají. Leoš napsal šílený pamflet "Účtování na vesmírných kontech", který vám v nejbližších dnech dojde. Z časových důvodů jsem to už nestihl dát jako přílohu.

OBSAHtiskJiří Dušek


Kulové hvězdokupy v galaxii M 31

V Trpaslíku č. 14 byla jako příloha fotografie galaxie M 31 spolu s označením nejjasnějších kulových hvězdokup této galaxie. V noci z 26./27. prosince l989 jsem po nich začal pátrat Newtonem 130/1100, při 69-ti násobném zvětšení. Pozorovací podmínky byly dobré, mhv okem dosahovalo 5,5 až 6 mag. Podle již zmíněné fotografie se však téměř nedalo pozorovat. Úplně jistý jsem si byl identifikací pouze dvou hvězdokup, a to 101 a 282 (čísla z Hubble-Baadeho katalogu).

Ostatní hvězdokupy jsem buď neidentifikoval nebo byly natolik slabé, že nebyly vidět (dalekohledem jsem se "dostal" asi do 12,5mag). Popisy obou kulových hvězdokup: "101 - velmi slabá hvězdička, na hranici viditelnosti, jasnost asi 12,5 mag".

"282 - hvězdička také na hranici viditelnosti, stejně jasná jako 101". Objekt NGC 206, který se na většině fotografií jeví jako výrazné zjasnění,jsem neviděl.

Těm pozorovatelům, kteří budou chtít tyto hvězdokupy pozorovat doporučuji, aby použili dalekohled o průměru objektivu 15 cm a více a abyste před vlastním pozorováním hvězdokupy identifikovali na lepší fotografii, než je ta uveřejněná v BT č. 14. Podle té "lepší" fotografie teprve hledejte hvězdokupy identifikovali na lepší fotografii, než je ta uveřejněná v BT č. 14. Podle té "lepší" fotografie teprve hledejte hvězdokupy na obloze. Vyvarujete se tak zbytečného zklamání z toho, že jste hledané objekty nenašli.

OBSAHtiskKamil Hornoch.


Problémy s Kasiopejou

Možná si vzpomínáte na stejnojmenné oznámení Leoše Ondry v BT č. 16. Informoval v něm o problémech s těsnou dvojicí otevřených hvězdokup NGC 7790 a 7788. Leoš popisuje nesoulad s tím co viděl Sometem a s tím co je v atlasech Coeli a Uranometria.

Leoš je výborný pozorovatel, ale ani oba atlasy nejsou špatné, takže tyto okolnosti mně "donutily" první jasnou noc věnovat tomuto kousku oblohy a pokusit se tento problém vyřešit. Pozoroval jsem z 28. na 29. prosince 1989 za dobrých podmínek Newtonem 130/1100 při 69-ti násobném zvětšení, mhv asi 5,5mag. Pozoroval jsem všechny otevřené hvězdokupy, které zachycuje výřez z Uranometrie v BT č. 16. Jsou to tyto objekty: NGC 7788, NGC 7790, Be 58, H 21, K 12, K 21, Fr 1.

Neupravovaný popis vzhledu těchto objektů:

Fr 1: "Několik málo hvězd, asi 5* nejjasnější má zhruba 10 - 11 mag, ostatní jsou tak o 1mag slabší* průměr kupy asi 2´* poloha s Uranometrií souhlasí".

H 21: "Asi dvě desítky hodně slaboulinkých hvězd (11,5 - 12 mag), poloha souhlasí* průměr kupy 4´* je sotva vidět".

K 12: Aasi 10 nerovnoměrně rozházených hvězd, tři nejjasnější mají asi 10,5 mag* průměr 5´- 6´* poloha souhlasí".

K 21: "5, maximálně 10 hvězd 11. magnitudy a slabší, poloha souhlasí* průměr kupy 1´ - 2´, roztomile malinkatá".

Be 58: "V místě, kde má podle Uranometrie být, není nic vidět".

NGC 7788: "Přesně tam, kde má být* průměr asi 10´* 3 nejjasnější hvězdy jsou v Uranometrii, mají asi 9 - 9,5mag, prostřední z nich má asi 9,5 - 10 mag".

NGC 7790: "Na místě, kde má podle atlasů Uranometria a Coeli hvězdokupa být se nic jako hvězdokupa o průměru 17´ zdánlivě nejeví* na ploše zhruba 10´ se nacházejí 4 skupinky hvězd se středem zhruba o 10´ jihovýchodně než má její střed být".

Leošova "falešná hvězdokupa NGC 7788": "Opravdu, při první pohledu je už zřetelně vidět asi 10 hvězd asi 10 - 11 mag - tak jsou jasné ty nejjasnější hvězdy v kupě* průměr kupy 2´ - 3´, poloha naprosto shodná s Leošovou kresbou z BT č. 16* vůbec se nedivím, že Leoš toto zjasnění v hvězdokupě NGC 7790 považoval za kupu NGC 7788".

Co si tedy po pozorování těchto hvězdokup o problematické dvojici NGC 7790 a NGC 7788 myslím? Zhruba v poloze NGC 7790 uvedené v uranometrii, ale spíš o 10´ jihovýchodně se na ploše o průměru asi 10´ nacházejí 4 zřetelně viditelné skupinky hvězd. Tu největší a nejzřetelnější skupinku asi 10 hvězd Leoš považoval za NGC 7788, což je určitě chybné, protože NGC 7788 je přesně tam, kde má být. Tato skupinka má úhlové rozměry 2´- 3´x 2´.

Další 3 skupinky, které Leoš vůbec neviděl, mají průměr asi 1´- 1,5´. NGC 7788 má průměr asi 10´, což souhlasí s údajem uvedeným ve SKY Catalogue 2000.0 (9). Zdá se mi, že je určitě o něco jasnější, než NGC 7790.

Při pozorování s mi rosil okulár, takže jsem nemohl prozkoumat lépe vlastní strukturu NGC 7790. Průměr této kupy.

To, co Leoš považoval za kupu NGC 7790 je kupa NGC 7788. Leošova "falešná kupa NGC 7788" je ouze jedno z několika zjasnění v kupě NGC 7790, která je o 10´posunutá směrem k jihovýchodu. Problém se zdá být vyřešen, ale je potřeba, aby moje pozorování někdo z "Apačů" ověřil a napsal svůj názor do Bílého Trpaslíka.

OBSAHtiskKamil Hornoch


Malé povídání o astronomii

Astronomové se patrně nadprůměrně zajímají o hudbu - snad to souvisí s pověstnou hudbou sfér, o níž uvažoval i sám Kepler. Dobrá polovina hvězdářů na něco hraje, píská nebo fouká či tluče do bubnů a ti zbývající si to vynahrazují pořizováním špičkové reprodukční i záznamové techniky. V jedné astronomické rodině vlastní kromě klavíru i houslí pro každé dítko též úplně nový spinet, na nějž se vskutku hrává, a jeden z inženýrů, pečující o náš dvoumetrový dalekohled, má ve své optické laboratoři harmonium, hned vedle laseru a elektronického zapisovače.

Najdete tedy mezi astronomy lidi s nejrozmanitějšími a zcela pozemskými zájmy.Když byste se však kteréhokoliv zeptali, jaký je jeho hlavní koníček, odpoví vám bez rozmýšlení, že přece astronomie - jinak by nebyli na hvězdárně!

OBSAHtiskJiří Grygar: V hlubinách vesmíru,
Albatros, Praha 1974, 23.


To je už úplně všechno. Zase za čtrnáct dní AHOJ.