Číslo 24.19909. duben

OBSAH:
Úvod
BT prosí a informuje
We have new observers !!!
Aktuální příloha

Úvod

Poslechněte s pozorností,
co budu vypravovat,
by jste se mohli s moudrostí
dle toho vždy spravovat
metla trestu je svázána
božského přikázání,
vás kázati přichystána,
dejte se na pokání.

Přitom byl praskot ukrutný
a strašlivé bouření,
byl to praskot věru smutný,
k slyšení a vidění,
přitom také hudba zněla
jakby v boji troubili,
a přestrašně střelba zněla,
jakby z kusů pálili.

A padaly v té době
z oblaků té kamení,
smůlu, síru měly v sobě,
a tak byly k vidění,
některý sto centů vážil,
některý i více,
lidé se vespolek táží,
přece nic nevěděli.

  Roku toho přítomného,
a to sice v neděli,
máje dva a dvacátého,
z rána lidé viděli,
o půl šesté blíž hodině
oblaka se černati,
a mnoho množství kamení
shůry dolů padati.

To troubení, bubnování
a hlasitý střílení,
bylo ouzko k poslouchání,
každému k podivení,
jakoby se dobývala
pevnost od nepřítele,
tak se střelba rozléhala,
po té celé krajině.

Nic dobrého neznamená
to divadlo z výsosti,
neb již je zem naplněna
pejchou a nepravostí,
protož, rozmilí křesťané,
již od hříchů přestaňme
a buďme vždy poděšení
touto vejstrahou páně.

Tuto kramářskou píseň o pádu stonařovského meteoritu 22. května 1808 nám jako příspěvek do BT poslal Karel Tomek. Díky. Jak vidíte lidé oblohu pozorovali už od nepaměti.

Telegraficky jen pár novinek. 31. března proběhl v Brně seminář pro pozorovatele. Celý den jsem vydržel maratón diskusí a zde jsou výsledky: Zřejmě budeme moci pozorovat na Kleti (díky pražským demonstrátorům), Roman Piffl se dožaduje (honorovaných) příspěvků do nové rubriky Album pozorovatele, Milan Antoš pozoruje a fotografuje stacionární družice?! Prostě to byl pěkně prožitý den. Taky jsme zde získali nové zájemce o APO!

OBSAHtiskJiří Dušek


BT prosí a informuje

  • "..... moje aklimatizace coby víceméně kancelářské síly pokračuje rychlým tempem, dnes jsem dostal klíč od kanceláře, takže tady můžu libovolně trávit volné chvíle i noci. Takže zkusím převzít archivaci APO ...". To znamená, že od této chvíle posílejte veškerá pozorování na adresu: Leoš Ondra, VÚ 1735/CHX, 339 01 Klatovy Takže už zase můžete Leoše zahltit vaším pozorováním.
  • Na stránkách našeho Trpaslíka jsme zveřejnili už pěknou řádku mapek proměnných hvězd, do dneška jsme však od Vás dostali jen pár pozorování. Snažíme se vybírat proměnky zajímavé, ať už z astrofyzikálního nebo historického hlediska, nebo polohou na hvězdné obloze, a hvězdy jasné. Protože bychom chtěli tento rozporný stav změnit, prosíme Vás všechny - napište nám (ať už v dopise nebo jako příspěvek do BT), proč se Vám odhadování jasností nezamlouvá. Třeba je to v tom, že jste ještě neměli možnost se to naučit, třebas k tomu máte odpor. Hvězdy, které vybíráme, stačí odhadovat jednou až třikrát za noc a je tady ještě jeden aspekt - jejich pozorování zajímají i naše maďarské kolegy, kteří nám za ně začali posílat zdarma časopis Meteor. A posílají ho kupodivu pořád, i když já toho na vojně (zatím) moc nenapozoruju a Jirka jako výkonný praporčík APO už nepozoroval ani nepamatuje. Díky za odpověď. Leo
  • Dnes !!! bylo dokončeno přepsání anglického článku The Amateur Sky Survey o APO pro Deep-sky. Po nezbytné kontrole bude ihned odeslán. Připravuje se i speciální verze (publikace?), díky níž bychom mohli navázat kontakt s obdobnými spolky ve světě. Dle posledního bádání jich je nejméně 65.
  • Zajisté jste si všimli ankety v Kozmose č. 2/1990. Doufám, že se ji všichni zúčastníte. To proto abychom zlepšili již tak vysokou úroveň tohoto skvělého časopisu.
  • Dle posledních zpráv ze Slovenska byla zřejmě objevena nějaká jasná kometa. Informace příště ....

OBSAHtiskJiří Dušek, Leoš Ondra


We have new observers !!!

  • Karel Honsa, ČSLA 499, Luka nad Jihlavou; jeden z objevů sezóny. Velice nadějný pozorovatel.
  • Peter Begeni, Tomášikova 4, 080 01 Prešov; druhý pozorovatel ze Slovenska. Působí stejně jako David Farinič na prešovské hvězdárně. Doufejme, že spolu spolupracují.
  • Tomáš Rezek, Hvězdárna, 616 00 Brno; z adresy poznáte odkud je. Tomáš je náš nový demonstrátor. Objevil ho Jeník Hollan na svém praktiku. Pozoruje především s přístroji brněnské hvězdárny.
  • Petr Koukola, Brocná 18, 517 03 Skuhrov nad Bělou; účastník několika úpických expedic. K dispozici má přístroje z téže hvězdárny.
...máme také několik zájemců ...

V současnosti už začíná být celá situace nepřehledná. Máme přes padesát odběratelů BT (ach, kde jsou ty časy, kdy jich bylo dvacet), každý týden se objeví další zájemce .....

OBSAHtiskJiří Dušek


Aktuální příloha

Na poslední straně přínášíme jako vysoce aktuální přílohu mapku, kde je vyznačena hvězda SAO 137402, kterou 13. dubna zakryje (sice s malou pravděpodobností, ale naděje umírá poslední) planetka 397 Vienna. Komentář k tomuto druhu pozorování naleznete v ASTRO č. 2. Protože mi tuto mapku poskytli přímo z centra EAON, zajímají mne i negativní pozorování. Protokol o pozorování těchto úkazů vyjde v brzké době v ASTRO.

OBSAHtiskJiří Dušek