Číslo 29.199019. Červen

OBSAH:
Úvod
The Mysterious SU UMa Stars
BT prosí a informuje
Na závěr trochu hrozivých informací .....

Úvod

Tak už je to tady zase. První povolební číslo Bílého trpaslíka je na světě. Dnes začínáme velice pěknou kresbou Michala Schoříka části Měsíce. Zhotovil ji pomocí binaru 25x65 3. června 1990 od 21 hodin 50 minut do 23 hodin 25 minut. Tímto fantastickým výtvorem se vám představil náš nový pozorovatel. Na poslední stránce najdete pérovku s popsanými detaily této kresby.

OBSAHtiskJiří Dušek


The Mysterious SU UMa Stars

SU UMa je velice zajímavá proměnná hvězda. Řadí se do kategorie tzv. kataklyzmatických hvězd. Pod tímto názvem se zpravidla skrývají dva trpaslíci. Jeden červený (?) a druhý bílý (?!). Ten červený je větší, ale chladnější, naopak bílý je menší, ale teplejší. "Stoupenec třešní" ovšem za svoji velikost platí. Jeho poloměr totiž přesahuje tzv. Rocheovu mez a dochází u něho ke ztrátě hmoty. Z většího bratra vybíhá proud plynu směrem k menšímu, kolem něhož se vytváří prstenec, tzv. akreční disk. V místě dopadu hmoty na prstenec se nachází tzv. horká skvrna (viz obrázek). A jak dochází ke změně jasnosti této soustavy?

K podstatným světelným změnám dochází většinou tehdy, stane-li se něco s akrečním diskem (část materiálu se vydá na cestu směrem k bílému bratru a část na stranu opačnou) nebo se nám podaří zahlédnout horkou skvrnu, která je mnohdy zářivější než celý BT.

SU UMa je tedy zpravidla velice slabá hvězda (kolem 15. mag), ovšem jednou za 160 až 200 dní vzroste její hvězdná velikost až na tu jedenáctku, ale pouze na několik málo dní. V případě, že se vám ji podaří přistihnout, nenechte si to pro sebe !

OBSAHtiskJiří Dušek


BT prosí a informuje

 • nejdříve bych chtěl velice moc blahopřát Honzovi Horkému k narození dcery (a myslím si, že mohu mluvit za všechny apače a apačky) a dále pak Evě Neureiterové (nové pracovnici naší hvězdárny) k jejímu životnímu jubileu.
 • v minulé zásilce jste mnozí dostali pozvání na nějakou z mnoha astronomických akcí, které pořádá letos Brno. A já bych vás chtěl dnes pozvat na EXPEDICI Úpice ´90, kde budu vedoucím odborného výcviku. Expedice se koná od 13. do 26. srpna, ubytování je ve stanech. Když se budete chtít přijet podívat na jeden nebo dva dny, stačí mi to jenom oznámit, jinak se musíme domluvit trošku úředněji.
 • od říjnového čísla máme pravidelou rubriku v Říši hvězd. A tak jsem se chtěl zeptat, nevíte o nějakém pěkném názvu?
 • minulý čtvrtek byl definitivně dokončen náš článek The Amateur Sky Survey pro Deep-sky. Jeden velice hodný pán ho odvezl letecky (!) do U. S. A.
 • začíná se rýsovat první anglické číslo Bílého trpaslíka. Mělo by spatřit svět ke konci prázdnin.
 • abychom nebyli jenom u astronomie. Před několika dny jsem četl velice pěkný týdeník-EUROPEAN (možná jste viděli reklamu na OK 3). Všem ho doporučuji.
 • BT č. 26 byl zasvěcen jevům na obloze. Od Mirka Řezníčka jsem dostal : V posledním čísle Bílého trpaslíka jsi psal o halových jevech kolem Slunce a Měsíce. Já se zajímám o meteorologii a tak si tyto jevy zaznamenávám. Píšeš, že jestli někdo tento jev spatřil, že o tom má napsat. Tak tedy ... Halo kolem Měsíce je velmi vzácný úkaz. Naposledy jsem ho viděl letos v únoru a to dokonce dvakrát. První 4.2. ve 21h 05m SEČ jako plné kolo o poloměru 22 stupňů. Plným kolem tedy myslím, že bylo vidět celé. Druhé bylo 11. 2. v 00h 01m SEČ též celé. Toto halo je na rozdíl od slunečního bílé. Jen málokdy prý bývá barevné. Já jsem barevné ještě neviděl.
 • a na závěr malou perličku. To už víte, že vydavatelem Říše hvězd je KC OF? Panorama jako taková totiž nyní patří pod OF .....

OBSAHtiskJiří Dušek


Na závěr trochu hrozivých informací .....

Planetární ekologické hodiny

Každou minutu:

 • je zničeno 21 hektarů tropického pralesa,
 • spotřebujeme 34 725 barelů ropy,
 • je spláchnuto nebo odváto 50 tun úrodné půdy,
 • přidáme do atmosféry 12 000 tun CO2, který způsobuje skleníkový efekt.
Každou hodinu:

 • se změní v poušť 100 m2 produktivní země,
 • zemře 1 800 dětí na podvýživu a hlad, tzn. 15 miliónů každý rok,
 • je vynaloženo 120 miliónů dolarů na vojenské účely, tj. jeden trilion ročně.
Každý den:

 • 230 400 novorozenců pohlédne do tváře nejisté budoucnosti,
 • zemře 25 000 lidí v důsledku nedostatku a znečištění vody,
 • vyrobí 360 existujících jaderných elektráren 10 tun radioaktivního odpadu,
 • na severní polokouli dopadne 250 000 tun kyseliny sírové ve formě kyselého deště.
V současnosti:

 • vymírá jeden druh každých 5 hodin, do konce století se předpokládá každých 5 minut,
 • čas běží a chvíle, od níž není návratu, se blíží (pravděpodobně zbývá méně než 10 let),
 • existují řešení pro většinu těchto problémů - jsou otázkou osobní a kolektivní volby,
 • každá minuta, která uběhne bez našeho rozhodnutí je minutou ztracenou!!!

OBSAHtisk