Číslo 39.199018. Prosinec

OBSAH:
Co bude dál?
ZE ZPRAVODAJSKÉ SÍTĚ BÍLÉHO TRPASLÍKA
Obloha v kulové hvězdokupě
O hvězdách nad šálkem kávy
4. Vesta AGK3+10o0317 1191 január 4
Z archívu StB - top secret
Murphologie je tady!!!

Co bude dál?

Vážení přátelé, končí rok 199O. Bylo by pěkné vědět, co nás čeká a nemine v tom příštím. Ale snad nic nezakřiknu, když prozradím, že:

Díky píli paní Markové a Leoše, budeme mít (snad pravidelné) rozhlasové vysílání na stanici Československo s možností krátkých aktuálních zpráv. (O tom bude někdy příště psát Leoš..). Další změnou k lepšímu je, že zpravodaj Astro bude zcela a snad pořád vydávat pouze Leo. Koncem února nám dojde další zásilka z USA, tentokráte bude obsahovat několik dílů známého Webbova průvodce. Ovšem literaturu jen nekupujeme, ale i sami vytváříme Leo (a snad i já v dohodné době) píše už i v angličtině.

Vypadá to tedy tak, že se slibně rozvíjíme, ale !!! (jak říká Melicharová) není to pravda ... (?!)

OBSAHtiskJiří Dušek


ZE ZPRAVODAJSKÉ SÍTĚ BÍLÉHO TRPASLÍKA

 • V Úpici vyhořel zdroj počítače! Je tedy ohroženo vydání ASTRA číslo jedna!
 • Jestli z vás někdo viděl jasný bolid z 13.října, pak vězte, že jste viděli něco velmi velmi zajímavého - byl to totiž tečný bolid !!! (druhý zjištěný případ na světě!!). Jak zjistil Leo od Petra Pravce (ten snad brzo podá přesnější informace), jednalo se zřejmě o těleso o hmotnosti asi sto tun (průměru 4 metry), které tečně proletělo zemskou atmosférou ve výšce asi 97 kilometrů. Vše bylo však zjištěno jen pouhou náhodou a nebýt vizuálních pozorování (Petra Pravce, Lucky Bulíčkové a Pavla Hláska) nebyla by známa doba přeletu a tedy ani dráha ve sluneční soustavě.
 • Jinak na obzoru žádná kometa, nova, supernova není a tak můžete příjemně strávit vánoční svátky.
 • přesto, že by měla být tuhá zima, už pomalu myslíme na snad hvězdnaté léto - v době okolo červencového úplňku bude DEEP-SKY EXPEDICE - místo konání, východní Slovensko (Roztoky) nebo tam, kde se konávají meteorářské expedice - na překrásném středním Slovensku. (V nouzi nepohrdnem ani Úpicí, kde se ovšem konají jiné akce.).
 • udělali jsme malou inventuru v kartotéce pozorování a získali jsme následující dvě čísla: máme 3562 záznamů o 701 objektech !!!
 • Leoš odstoupil z redakční rady plátku Říše hvězd! Šéfredaktor to vzal na vědomí a poděkoval za slib, že jeho rezignace nebude mít vliv na budoucí deep-sky rubriku, jejíž existence, rozsah a úprava záleží hlavně na redakci.
 • to jsou tedy nejčerstvější informace z naší zpravodajské sítě.

OBSAHtisk 


Obloha v kulové hvězdokupě

Nejvýraznějším obrazcem v souhvězdí Herkula je lichoběžník tvořený čtyřmi hvězdami, přezdívaný též květináč. V jedné třetině spojnice mezi pravou horní a pravou dolní hvězdou, blíže k horní straně květináče, můžete za jasné bezměsíčné noci spatřit mlžný obláček - kulovou hvězdokupu M 13. Teprve pohled do dalekohledu o průměru nad 20 cm odhalí pravou podstatu této mlžinky. Jedná se o soustavu 650 000 hvězd soustředěných v těsném prostoru o průměru 30 světelných let. Fotografie, na níž se světlo hvězd vzdálených 25 000 světelných roků střádalo po řadu minut či hodin, předvádí celou chladnou nádheru dokonale symetrického objektu složeného z hvězd, jež patří k těm nejstarším v Galaxii. Na snímcích rozlišíme jednotlivé hvězdy jen na okrajích, v samotném centru je jich tak mnoho, že se jejich obrazy navzájem slévají. Prostorová četnost hvězd je tu skutečně vysoká, 6000krát vyšší než četnost hvězd v okolí slunce.

Teď popusťme uzdu své fantazii a představme si, že jsme se ocitli na planetě obíhající kolem jisté, dosud bezejmenné hvězdy, jež leží v samém centru kulové hvězdokupy. Naše nové slunce zapadá a nastává noc. Jak asi bude vypadat noční obloha, kolik hvězd na ní spatříme? Jenže moment, setmí se vůbec? Na noční obloze může totiž zářit hned několik kotoučků dalších sluncí, které svým světlem mohou temnou noc zvrátit v bílý den nebo alespoň pološero. Budou vůbec v takové "noci" viditelné další hvězdy? Budou moci astronomové zjistit, že i za hranicemi jejich rodné hvězdokupy existují i jiné hvězdy, hvězdokupy i celé galaxie? Že vám na ty otázky stěží někdo odpoví? To je pravda, ale není potřeba propadat úplné apatii. Existují přece modely rozložení hvězd v kulové hvězdokupě, víme též, jak četně jsou v ní zastoupeny hvězdy různých typů, různých jasností. A z toho všeho se dá obloha v kulové hvězdokupě vypočítat. Jednoduché to není, ale jde to.

Na noční obloze navštívené planety bychom mohli napočítat na 30 000 hvězd viditelných pouhýma očima. To je desetkrát víc než kolik jich spatříme na bezměsíčné obloze. Osmnáct hvězd by přitom bylo jasnějších Venuše v největším lesku, 320 hvězd by svítilo víc než král oblohy Sírius, tisíc hvězd by předčilo svou jasností Vegu či Arktura, hvězdy nulté velikosti. Nejjasnější by byl načervenalý obr zářící desetkrát silněji než Venuše v maximu své jasnosti. Ani tuto hvězdu bychom však neviděli jako kotouček, ale jen jako oslnivě zářící bod. Všechny hvězdy dohromady by však svítily méně než Měsíc v první čtvrti. V noci by tam tedy byla docela obstojná tma. Rovněž se zdá, že by hvězdy na obloze neměly být pro rozvoj hvězdné a galaktické astronomie nepřekonatelnou překážkou.

Hvězdná obloha zde má i další zvláštnosti, ale ty si uvědomíme až po chvíli. K celkovému jasu oblohy tu největší měrou nepřispívá anonymní masa slabých hvězd, jak je tomu v případě pozemské oblohy, ale naopak jednotlivé jasné hvězdy. Pozorovatel, který zrovna není stižen poruchou barvocitu, by si též musel povšimnout, že naprostá většina hvězd má naoranžovělou barvu. Hvězdy modré či bílé chybí. To je dáno skutečností, že hvězdy tohoto barevného odstínu se nemohou dožít vysokého stáří, rozhodně ne takového, jaké se galaktickým kulovým hvězdokupám přisuzuje.

Naše líčení exkurze do kulové hvězdokupy spojené s prohlídkou místní oblohy vypadá hodnověrně, je tu však jeden sporný bod. Znalci poměrů v kulových hvězdokupách totiž mohou zapochybovat, zda se v celé hvězdokupě s více jak půl miliónem sluncí najde vhodná planeta, na níž by se dalo přistát. Pokud se kolem zdejších hvězd v minulosti zformovaly planety, pak jsou to obří tělesa podobná našemu Jupiteru. Jenže takové planety jsou plynné a chodit se po nich nedá. Takže víte co, spojme se raději s naší skromnou oblohou a zůstaňme doma.

m			N
		kulhv.		Slunce
(mag)		(ks)		(ks)
- 10		0,018		
-  9		0,09
-  8		0,35
-  7		1,4
-  6		5,4
-  5	    21
-  4	    67
-  3	   180
-  2	   390
-  1	   690			1
  0	  1 200			3
  1	  2 300		    13
  2	  5 000		    60
  3	  9 600	       210
  4	  14 000		   750
  5	  17 000		  2 100
  6	  20 000		  6 000
  7	  24 000		  17 000
  8	  30 000		  45 000
  9	  39 000		 124 000
  10	  48 000		 370 000
  11	  54 000		 920 000
  12	  59 000	    2 500 000
  13	  63 000	    5 900 000 
  14	  62 000
  15	  58 000
  16	  50 000
  17	  39 000
  18	  27 000
  19	  16 000
  20	  8 300
  21	  3 400
  22	   950
  23	    84
Vysvětlivky:

Tabulka udává kolik hvězd dané hvězdné velikosti, bychom viděli na obloze uprostřed kulové hvězdokupy a v okolí našeho Slunce (viz též graf)

OBSAHtiskZdeněk Mikulášek


O hvězdách nad šálkem kávy

Padá zimní noc a vločky bílého pozdravu, okenice vesmíru jsou zavřené na petlici, zůstaly jen věci pozemské. Svět se schoulil kolem lampy na stole a pokojem v podkroví zní tichounce Johann Sebastian. Do vystydlé kávy, kterou jsem při psaní zapomněl a teď mě, skrytá za hromadou knih, mile překvapila, jsem hodil jednu kostku a zamíchal ji . Pěkně ode dna. A pak, ve chvíli, kdy jsem lžičku položil na talířek, až to porcelánově cinklo jsem se dotkl hvězd.

Nevím, jestli pan Newton měl rád kávu, v každém případě však jako fyzik provedl pokus, který je prvním klíčem k tomuto tajemství. Věděl samozřejmě o tom, že zamíchaná káva má prohnutou hladinu řezanou tvarem paraboly, na rozdíl od ostatních ale začal vymýšlet záludné otázky. Dobře hladina je prohnutá, když se otáčí. Ale vzhledem k čemu se musí otáčet ?

Vůči hrnku, vůči podlaze? Zkoušel to s vědrem plným vody, zavěšeném na dlouhém zkrouceném provaze. Zjistil, že hladina bude mít podobu důlku tehdy, když bude vzhledem k vědru stát, ale když se bude otáčet vzhledem k Zemi. Naše planeta ale není důvodem, ani nemůže být. Prohnutí hladiny kávy má totiž stejnou příčinu jako zploštění zeměkoule. Odstředivé síle pak jde o slova. A sama vůči sobě se určitě neotáčí. A protože třeba otáčením je sploštělý i Jupiter nebo Slunce, zbývají už jedině hvězdy a galaxie a celé to další kosmické zákulisí.

Omlouvám se za tu trochu předvánoční nudy. Ale když Betlém je daleko a komety se schovávají, je příjemné vědět alespoň to, že hvězdy s námi pořád.

OBSAHtiskLeoš Ondra


4. Vesta AGK3+10o0317 1191 január 4

V časopise Kozmos č. 6/90 je inzerován zákryt hvězdy AGK3+10o0317 planetkou Vesta 4. ledna. Když se však podíváte kudy se má pravděpodobně pohybovat stín po zemském povrchu, je Vám zcela jasné, že se ani nemusíte obtěžovat vytahovat dalekohledy.

OBSAHtisk 


Z archívu StB - top secret

Deka přišla

(náp. Pec nám spadla)

1. Deka přišla, deka přišla,
  Zdeněk skončil interval,
  poslouchá Hlas Ameriky, 
  až by Kohout zaplakal.
2. Zdražili nám včera benzín,
  Mikl skáče ze skály,
  zoufalstvím si láme ruku, 
  doktor ji dal do dlahy.
3. Deka přešla dozalesa,
  meteory lítají,
  zasedneme za binary,
  všichni zase zoufají.

OBSAHtisk 


Murphologie je tady!!!

Abychom Vás trochu rozveselili, dovolili jsme si ocitovat několik zákonů ze života, které jsou obsaženy v knize Murphy's law desk calender l987, a které Vás zajisté budou provázet celý následující rok.

 • Revize kvantového aspektu Murphyho zákona: Když se něco pokazí, pokazí se všecko naráz.
 • Schnatterlyho souhrn logických důsledků: Jestliže nemůže něco dopadnout špatně, stejně to špatně dopadne.
 • Pelsonův zákon: Krást myšlenky od jedné osoby je plagiátorství, krást myšlenky od mnoha lidí je výzkum.
 • Finagleův první zákon: Jestliže se experiment vydaří, pak určitě něco nebylo v pořádku.
 • Jacobsonův zákon: Čím méně určitá organizace produkuje, tím častěji se reorganizuje.
 • Whistlerův zákon: I když nikdy nevíte, kdo má pravdu, vždycky aspoň víte, kdo za věc odpovídá.
 • Grossmanova chybná citace H. L. Menckana: Na všechny složité otázky existují jednoduché, snadno pochopitelné nesprávné odpovědi.
 • Murphyho 4. logický závěr: Udělat cokoli blbovzdorným je nemožné, protože blbci jsou ohromně vynalézaví.
 • Duškův dodatek 4. logického zváěru: Znám několik lidí, kteří jsou ještě vynalézavější.
 • Fahnenstockovo pravidlo pro případ nezdaru: Když jste napoprvé neuspěli, okamžitě odstraňte veškeré důkazy o svém nezdařilém pokusu.
 • Loweryho zákon: Když se vám něco zasekne, pomozte tomu násilím. Jestliže se to ulomí, je jasné, že to tam stejně nemělo co dělat.
 • Korekce přísloví Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí: Když přijdete moc brzy, akce bude zrušena. Když přijdete na sekundu přesně, budete muset čekat. Když se opozdíte, přijdete zase až moc pozdě.
 • Lippmanova poučka: Lidé se nejvíce specializují v oblasti své největší slabiny.
 • Zákon pravdy: Člověk občas narazí na pravdu, většinou se však rychle vzpamatuje a jde dál.
 • Základní zákon: Chaos v kosmu narůstá.
 • Jak pravil Zappa (s Duškovým dodatkem): Dvě věci v tomto vesmíru jsou všudypřítomné, vodík a lidská blbost.
 • Zákon regresivní úspěšnosti: Vloni bylo všecko lepší.
 • Relativita času z pohledu P. D. Traceyho: Dobré časy pominou strašně rychle. Špatné přetrvávají donekonečna.
 • Finagleovo šesté pravidlo: Nevěřte na zázraky - spoléhejte na ně.
 • Zákon duality: Ze dvou možných událostí se vždy přihodí pouze ta nepříznivá.
 • Varování pana Murphyho:Střezte se dne, kdy nebudete mít na co nadávat !

OBSAHtisk