Číslo 44. 1991 26. Únor

OBSAH:
Úvod
Société astronomique de France
Dvojhvězdy
Jak se dvojhvězdy jmenují??
Admirál Smyth a barvy
Mezi galaxiemi .....
Pozorujte galaxie!
Pozn. redakce


Na obálce dnešního Bílého trpaslíka najdete kresbu 24cm refraktoru, který byl uveden do provozu v roce 1867 na observatoři Edwarda Crossleyho v Bermerside (Halifax, Nova Scotia, Canada.) Ohnisková vzdálenost objektivu je 377 cm. Celý dalekohled je na německé montáži a byl vybaven desítkou okulárů a třemi pozičními mikrometry.

OBSAH tisk  


Société astronomique de France

Ano, nepletete se, tento Trpaslík je čímsi poznamenán. Od svých předchůdců se liší zejména ve dvou směrech. Jednak je téměř monotematický - distelární, tedy dvojhvězdný, jednak jej nedělal ani Jirka ani Leoš.

Proč? Už se vám někdy stalo, že jste nějakou činnost nemohli ani vidět? Určitě ano; do podobného stavu se dostal i Jirka. Po desítkách Trpaslíků, které měl převážně na svých bedrech, se nám unavil, zatoužil po odpočinku a k výrobě BT číslo 44 donutil mne.

Ale nebojte se, propříště se vše vrátí do normálních kolejí, a kdyby vám bylo po Jirkovi moc smutno, obraťte na zadní stránku, kterou jsem mu s radostí přenechal. Vám ostatním přeji aspoň trochu příjemné počteníčko.

OBSAH tisk Tomáš Rezek


Dvojhvězdy

Včera a dnes

Určitě vás zajímá, v jakém stavu je pozorování a archivace dvojhvězd. Od prosincového semináře, kdy bylo vše teprve ve stavu dohadů či snad již vývoje, se mnoho změnilo. Vše k lepšímu. Vydali jsme seznam dvojhvězd, publikovaný dříve v tzv. Klenotech noční oblohy, v samotném BT vyšly nejméně tři články o dvojhvězdách, chystáme se pozorovat i zákryty dvojhvězd Měsícem ... Ale co je hlavní, pozorování dvojhvězd již máme od dalších a dalších pozorovatelů a snad jich ještě přibude.

Stáváme se mezinárodními, díky Tomášovi Nejeschlebovi se nám podařilo navázat kontakt s předsednictvem dvojhvězdné sekce Francouzské astronomické společnosti. Její prezident Dr. Edgar Soulié je údajně velice potěšen, že "dvojhvězdnou aktivitu" vyvíjíme i u nás v Československu, nabízí nám publikaci v tamním bulletinu ...

Pozorujte tedy i vy!

To je on, nejoblíbenější droga astronomů, KOFEIN. Patří mezi analeptika, při podávání ve vhodných dávkách stimuluje určité oblasti centrální nervové soustavy. V kávových bobech je ho obsaženo 1 až 2 %, v čaji 3 až 5 %, v semenech koky 2 %. Jejich odvar se na celém světě pije velmi dlouho.

OBSAH tisk Tomáš Rezek


Jak se dvojhvězdy jmenují??

Hvězdám říkáme vlastními jmény; písmena řecké abecedy, Bodeho a Flamsteedova čísla je označují také. Komety se pojmenovávají podle svého objevitele, planetky pojmenovává objevitel. A dvojhvězdy se označují jak?

Pokud jde o velmi jasné dvojice, je pojmenování nasnadě. Buď vlastní jméno (Rigel, Sirius, Mintaka), u slabších hvězd písmeno řecké abecedy (Mí Cyg, Epsilon Lyr, Ksí Cnc). Pro ještě slabší hvězdy se používají převážně Flamsteedova čísla (65 Her, 70 Oph, 65 Psc). A dál? Dál je to již trošku horší, ale platí hlavní zásada. Všechny dvojhvězdy se označují zkratkou jména objevitele (nebo zkratkou katalogu) a pořadovým číslem. Nejznámější a jedny z nejsnadnějších jsou dvojhvězdy Wilhelma Struveho (1793-1864), které se označují velkým řeckým písmenem Sigma - S. Takovýchto dvojic je katalogizováno asi 3134. Jsou ještě dvě označení dvojhvězd W. Struveho. Jedná se o dva doplňky, obsahující široké páry jako je Beta Cyg či Ný Tau, které se značí S I a S II. Tou další vyjímkou je další apendix, označovaný Delta. V práci W. Struveho pokračoval jeho syn Otto W. Struve /1819-1905/. Objevil dalších 500 dvojhvězd, ktré pak publikoval ve dvou katalozích. Páry z prvního značíme OS a je jich 514. Druhý katalog se týká hodně širokých dvojhvězd, které označujeme OSS a kterých je 256.

Je tu však spousta dalších astronomů - dvojhvězdářů, z nich asi nejvýznamnější byli Herschelovci. William Herschel /1738-1822/ má svůj vlastní katalog, jeho dvojhvězdy jsou označovány písmenem H, za kterým následuje římské číslo, které udává šířku páru. Další katalog sestavil jeho syn John Herschel /1792-1871/ a dvojhvězdy v něm obsažené se značí Hh. Sám John Herschel objevil asi 3300 dvojhvězd, které postupně publikoval v Memories of Royal Astronomical Society. Jeho dvojhvězdy značíme h.

Poslední velmi významnou dvojhvězdnou kapacitou byl Američan S.W.Burnham, který objevil několik tisíc dvojhvězd, převážně dosti těsných párů. Burnhamovy dvojhvězdy značíme malým řeckým Beta.

Jmenujme ještě současníka Herschelů; Jamese Southa (S), z našeho století třeba Roberta Aitkena, autora katalogu 17 180 dvojhvězd. Zkusíte být také tak slavní ?

OBSAH tisk Tomáš Rezek


Admirál Smyth a barvy

Když se mne někteří kolegové ptají, proč se mi ty dvojhvězdy vlastně líbí, uvádím hned několik důvodů. Tím hlavním jsou samozřejmě krásné barevné odstíny, které jednotlivé hvězdy dostávají a kterých by o samotě nikdy nenabyly. Dalším důvodem je rozmanitá škála velikostí, vzdáleností, pozičních úhlů ... Dvojhvězdy jsou také jedny z mála vzdálených objektů, které svůj vzhled mění, a mění ho dokonce priodicky. /Teď nemám na mysli zákrytové proměnné hvězdy, které sem však též patří, ale ty pravé, ze dvou světelných bodů složené dvojhvězdy./ Ve výčtu bych mohl pokračovat, tentokráte však důvody spíše historickými. Dříve se dvojhvězdami zabývalo mnoho pozorovatelů, celé dynastie slavných jmen jako Herschel, Struve, Burnham ...

Avšak zpět k barvám, které dnes budou, jak vyplývá z nadpisu nejdůležitější. Když se za klidné noci díváme dalekohledem na nějakou dvojhvězdu, pěknou, ne však takovou, jejíž složky mají příliš výrazné a kontrastující barvy, vidíme většinou jen nepříliš syté barevné odstíny, přesto jsme si většinou jisti, o jakou barvu se jedná. Některé hvězdy svou barvu při pozorování mění, tu jsou modré, tu zase žlutavé. Tyto změny jsou způsobeny neklidem atmosféry a proto, není-li neklid příliš velký, se lze domnívat, že hvězda je barvy téměř bílé.

Avšak určení barvy není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá, podívejme se, co o tom píše samotný admirál Smyth. "Někteří lidé si mohou myslet, že člověk si může bez praxe zapamatovat jakýkoli barevný odstín a dokonce si jej po dlouhou dobu udržtet v paměti. Tato myšlenka je však chybná. Pro takovéto nešťastné osoby je zelená vždy zelená a modrá vždy modrá. Takoví lidé nemohou nikdy vstoupit do té magické říše barev, pro ně zůstává tento svět navždy uzavřen. Můžeme je přinutit, aby si ověřili schopnosti, kterými se tolik py±ní a které nejsou ve skutečnosti nikomu dány. Ukažme jim nějakou pěkně barevnou krajinu a o týden či dva později je požádejme, aby srovnali škálu barev, které jim předložíme, s tím, co si pamatují. Každý odstín, který uvedou, bude chybný; použijí jeden tam, kde jich příroda měla padesát. Vždyť i malíři přiznávají, že jde o velmi obtížný úkol." Smyth dále shledává, že "naše určování barev podle ovoce, zeleniny a květin má různé nedostatky, neboť většina těchto přírodnin se v barevných odstínech liší."

Amethyst				Purple
Apple green				Brownish green
Ash colour				Pale dull grey
Beet hue				Crimson
Cinereous				Wood-ash tint
Cherry-colour				Pale red
Cobalt					Bluish white
Creamy					Pale white
Crocus					Deep yellow
Damson					Dark purple
Dusky					Brownish hue
Emerald					Lucid green
Fawn-coloured				Whitey-brown
Flushed					Reddened
Garnet					Red of various shades
Golden hue				Bright yellow
Grape red				A variety of purple
Jacinth					Pellucid orange tint
Lemon-coloured				Bright yellow
Grape red				A variety of purple
Jacinth					Pellucid orange tint
Lemon-coloured				Bright but pale yellow
Lilac					Light purple
Livid					Lead colour
Melon tint				Greenish yellow
Orpiment				Bright yellow
Pale					Deficient in hue
Pearl colour				Shining white
Plum colour				Pale purple
Radish tint				Dull purple
Rose tint				Flushed crimson
Ruby colour				Pellucid red
Ruddy					Fresh-coloured
Sapphire				Blue tint
Sardonyx				Reddish yellow
Sea green				Faint cold green
Silvery					Mild white lustre
Smalt					Fine deep blue
Topaz					Lucid yellow
Vanilla tint				Dark brown or chocolate
O admirálu Smythovi jsme v Bílém trpaslíku již jednou psali, máte-li, najděte si zvláštní číslo z 22. června 1990 a článek Leoše Ondry Admirál Smyth a Bedfordský katalog. Ze zmíněného Bedford Catalogue pochází také silně zmenšená a doufám čitelná ukázka na protější stránce. Zde nahoře pak vidíte Smythův podpis a vysvětlující tabulku pro barvy dvojhvězd. Co se Smytha a dvojhvězd týče, doporučuji též Trpaslíka č. 26, který vyšel vloni při výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou.

OBSAH tisk Tomáš Rezek


Mezi galaxiemi .....

Když jsem psal do posledního Trpaslíka o dvojhvězdách pro Somet, nenapadlo mne ani ve snu, že příště bude dvojhvězdám věnován celý a že jeho psaním strávím dva dny a dvě noci.

Článečky vznikaly postupně, pěkně popořadě, tak, jak vám padají do oka, když Trpaslíkem listujete. Teď mi zbývají poslední dvě stránky a já je zaplním podobně jako v minulém Trpaslíku několika zajímavými dvojhvězdami.

Vyčkejme, až půjdou všichni lidé spát, až okna pozhasínají a až začne vysílat Noční proud. Pak se pomalu přesuňme pod oblohu. Vydejme se na východ, tam někde září Regulus. Vévodí oblasti, kde je sice méně hvězd než v Orionu, zato však podstatně více galaxií, vévodí oblasti, ze které vybereme dnešní dvojhvězdy.

Můžeme namířit přímo na Regula, je to totiž optická dvojice. Samotný Regulus je čistě bílý; a ve vzdálenosti 176" ho provází světle červená hvězdička osmé velikosti.

Vraťme se trochu zpět, směrem k hlavě Hydry, kde mezi Ksí a Omegou najdeme dvojhvězdu S1360 Leo. Je to velmi pěkná dvojice pro Somet, její složky jsou stejně jasné a v Sometu tvoří těsnou ale snadno rozlišitelnou dvojici. Obě hvězdičky jsou nevýrazně bílé. Kousek východněji leží proměnná R Leonis, která mění svou jasnost od 4.4. do 11.3. magnitudy, v periodě 310 dní. Tato příbuzná Miry Ceti byla v plném lesku 26. 12. 1990, a příští maximum nastane 1. listopadu 1991. Bohužel nevím, jak je v současné době jasná. Pokud ji uvidíte, napište nám do redakce BT, abychom mohli upozornit ostatní Apače - je totiž nádherně barevná, červenofialová či dokonce višňová.

Další zajímavé dvojice jsou až na druhém konci Lva. Vydejme se nejprve do jihovýchodního rohu, kde jsou dvojhvězdy dokonce tři. Jižně od Sigmy Leonis leží hvězdy 83 a 84 Leonis. Obě dvě jsou velmi snadné, k rozlišení postačí i dělák 10x80. Slabší 83 Leo je asi nejhezčí dvojhvězdou. V děláku je velmi těsná, ale pokud víme, že jde o dvojhvězdu, nečiní nám rozlišení potíže. Jasnější 84 - Tau Leo je také pěkná. Hlavní složka je žlutá a namodralý průvodce leží směrem na jih. Je to dvojice hodně široká, ale stále pěkná i v přístrojích o velikosti Sometu.

Od této dvojice jižně, směrem na hvězdu j Leonis, leží další pár - S 1529. V Atlase Coeli je ještě vysoko nad limitem, takže jsem na ni mapku nenakreslil. Je označena obvyklým symbolem dvojhvězdy a její souřadnice (bohužel v ekvinokciu 2000.0) jsou: 11hod., 19.0min, - 1°39´. Použijeme-li Somet 25 x 100, budese nám jevit jako velmi obtížná, leč rozlišitelná. Vyžaduje velmi pečlivé zaostření, až potom se nám ukáží dvě hvězdy v dotyku, západnější hvězda bude slabší. Leoš si ji prohlížel i brněnskou patnáctkou a ve zvětšení 56x se mu složky jevily jako červenavá a fialková.

Další Struveho dvojhvězdou, která již leží severněji, asi 3° severně od středu spojnice hvězd Beta a Delta Leonis. Je to S 1565. Somet ji rozliší zcela pohodlně, její složky jsou totiž vzdáleny 22". V jasnostech je rozdíl na první pohled /2 mag/. Jasná složka má barvu žlutobílou, průvodce je nafialovělý.

Z dalších dvojhvězd lze doporučit třeba Gamu Leonis. Její složky jsou vzdáleny 4.4" a jejich vzdálenost dále roste, hvězdné velikosti složek 2.2 a 3.5 magnitudy. Je to velmi pěkný objekt, Flammarion o ní píše: "jedna z nejkrásnějších dvojic na nebi, dva žluté průzračné diamanty; dostupná námořním dalekohledům". Objevil je William Herschel l6. února 1782, což je přesně před 209 lety (neboť v době, kdy toto píši, právě začíná poslední čtvrtina letošního l6. února). Admirál Smyth viděl složky barvy zlaté a zelenavě červené, W. Herschel zase jasně oranžové a zelenavě žluté. Úplně na závěr si dovolím ocitovat Leoše: "krásná zlatožlutá dvojice-dvě nestejně jasné hvězdy v dotyku /zv. 56x/, bez mezery, ale to jen proto, že jsou příliš jasné a velké; jasnější je sytější barvy, slabší je víc bledá. 141x: zlatožlutá a žlutá se zelenkavým odstínem, 225x: zářící diamanty, zlatožlutý a třpyt bílého vína."

OBSAH tisk Tomáš Rezek


Pozorujte galaxie!

Megalománie pozorovatelů způsobuje neustálé plnění apačského archívu. Vznikají další a další projekty, ale neustále mezi nimi není ani jeden, jež by byl věnován speciálně galaxiím. Proč právě jim? Asi proto, že lidská lenost je hybnou silou společnosti. Všeobecně známá moudrost praví, že nebýt lenosti, tak bychom dnes ještě stále lozili po stromech. Dále však tuto myšlenku rozvádět nebudu. Vrhněme se radši hned k pozorování.

Pozorování galaxií má hned několik nezanedbatelných výhod:

  1. Na obloze je jich relativně hodně - jsou, mimo blízkou oblast kolem roviny Mléčné dráhy, prakticky všude. Je tedy z čeho vybírat.
  2. Jejich pozorování za dobrých podmínek na tmavé obloze nezklame - v Sometu 25 x 100 jsou prakticky vidět všechny vyznačené v Atlase Coeli.
  3. Zkuste namalovat pečlivě otevřenou hvězdokupu a její okolí za čtyři, pět minut! Galaxie to umožňují! Jsou po většině stelární a tak vlastně kreslíme obyčejné hvězdné políčko.
Čím a jak pozorovat?

Pozorujte tím, co máte po ruce. Výhodné jsou větší dalekohledy s průměry objektivu 150 mm a více, ale ani menší přístroje nejsou k zahození. Rozhodně nevylučujeme světelné přístroje (děláky, binary) - velice se osvědčil starý dobrý Somet 25 x 100. Používejte základní zvětšení, snažte se lovit bočním viděním. Vše pečlivě zapisujte. Jestliže nevíte, zda je dotyčná galaxie správně identifikována, či je v jejím okolí více slabých hvězd, s nimiž bychom si ji mohli zaměnit, musíte kreslit. Když používáte malých přístrojů s průměrem objektivu menším jak 10 cm, měli byste malovat vždy. (r)ádné kresby není škoda.

K pozorování se nejlépe hodí Uranometrie 2000.0 nebo Sky atlas. Do pozorovacího deníku si k číslu objektu pište též souhvězdí, číslo listu nebo stránky atlasu, čas v SEČ a co vidíte, ke kresbě nezapomeňte poznačit orientaci, měřítko, použitý dalekohled, mhv bez dalekohledu, popř. mhv dalekohledu.

Systém v pozorování?

Například. Vezměte libovolný list z Uranometrie (kopie poskytuje na požádání zdarma Leoš Ondra - pozn. redakce) a odpozorujte ho sakumprásk (teď v zimě rozhodně nedoporučuji letní souhvězdí a okolí kolem jižního světového pólu). A pozorujte nejen galaxie, ale i další objekty na listě vyznačené. Prostě úplně všechno.

Co z toho?

Výsledkem našeho společného snažení bude přehled galaxií, jejich vzhledu a hvězdných okolíček, jejich viditelnost v různých přístrojích a za různých pozorovacích podmínek. Jen Sky Catalogue obsahuje 3116 galaxií a v Uranometrii je jich ještě drobet víc (mnoho z nich však není dostupno vašim přístrojům). Máme však z čeho vybírat. Pozorování zasílejte na adresu Bílého trpaslíka, kde si je budu přebírat.

PS: Motivace pro šílenější pozorovatele:

V galaxiích občas také bouchají supernovy, co takhle zjišťovat jejich jasnosti Hollanovou metodou?

OBSAH tisk Viktor Jelínek


Pozn. redakce

  • od nynějška se tedy znovu mírně mění tvar, ve kterém nám máte posílat pozorování. Jednotlivé výpisy rozdělte na galaxie, dvojhvězdy, ostatní objekty a ostatní věci /které sice do APO nepatří, ale shromažďujeme je /planety, Slunce...//, zasílejte je na listech formátu A4 a na každý uveďte čitelně své jméno!
  • až budete po nás něco chtít a my se nebudeme delší dobu ozývat, zkuste svoji žádost urgovat. To stejné proveďte tehdy, jestliže vám nedošel nějaký Trpaslík /mohl se ztratit cestou nebo jsme ho nemuseli z různých příčin poslat my/.

OBSAH tisk