Číslo 78.1996Březen

OBSAH:
Jak to funguje?
S kometou mezi hvězdy
Hledací mapky
Pozorujte zatmenie Mesiaca
Zpravodajská síť Bílého trpaslíka

Jak to funguje?


Držel, držel jsem v dlaních tlukoucí srdce, dloubal jsem lidem
skalpelem do ledvin a zase je dával dohromady,
pumpoval jsem vzduch do scvrklých plic, jako do starých varhan,
pošťuchoval, lochtal a tahal stovky mil střev,
a pořád nevím, co způsobuje, že žijeme.
Co nás drží v pohybu?
Proč srdce bije bez nějaké baterie?
Proč se buňky reprodukují a dělají to s veselým zaujetím?
Jaká síla nás dala dohromady v této fantastické komplexnosti?


Jak všichni fungujeme?
Podívejte se na svou ruku. Nejdokonalejší nástroj ve vesmíru.
Ze všech kostí těla je čtvrtina v ruce.
Zapomeňte na ruku, vemte palec. Ten úžasný mechanismus, který nás
odlišuje od zvířat.
Nádherný, starý, protipoložený palec.
Krásné zařízení, pomocí kterého procestujete celé Spojené státy.
Ideální pro cucání, hlavně pro mimino.
A když jste zaujatí nějakým problémem, krásně se s ním vytahuje
oliva.
Kdybyste byli císařem, otočíte ho dolů - gladiátor zemřel, otočíte
ho nahoru - gladiátor mohl jít na orgie.


Nemáte představu jaké části tvoří dokonalý lidský palec.
Opponens pollicis ohýbá kost medicarpu.
To znamená, že palec ohýbá přes dlaň ruky.
Celé dějiny jsou založeny na schopnosti medicarpu zatnout pěst.
A celé lidstvo to často pociťuje.
Ne, ne, ne. Nejhezčí moment je, když se pěst otevře.


                                        Alan Alda v seriálu M.A.S.H.

OBSAHtisk 


S kometou mezi hvězdy

Když ráno 30. ledna letošního roku narazil na hranicích souhvězdí Vah a Hydry japonský amatér Yuji Hyakutake(Stalo se tak s pomocí binokuláru 25x150. Spolu s ním ji našli i pozorovatelé Hyato-machi, Aira-gun a Kagoschima-ken.) na mlhavou, středně kondenzovanou skvrnku 10. velikosti o průměru 4', asi stěží ho napadlo, jak rychle se v následujících dnech stane jeho jméno známé. Už předběžné dráhové elementy totiž ukázaly, že nalezená kometa Hyakutake (Pozor! Yuji Hyakutake objevil 25. prosince loňského roku jinou kometu stejného jména. Ta má označení C/1995 Y1. Vskutku úspěšný hledač komet! projde v těsné blízkosti Slunce i Země.) A protože už v době objevu, kdy se nacházela dvě astronomické jednotky od Slunce a téměř stejně daleko i od Země, měla desátou velikost, bylo zřejmé, že když se bude chovat jako normální, průměrná kometa, dosáhne během největšího přiblížení celkové hvězdné velikosti 0 až 2 magnitudy.
(Podle sdělení Mirka Plavce je už teď vidět z kalifornské pouště bez dalekohledu).

Nejlépe pozorovatelná bude právě v nejbližších dnech, kdy proletí necelých pět ° od Polárky. Nechte se proto na několik následujících dní unést její krásou. Nehledě na to, že Hyakutake je malou generálkou na kometu Hale-Bopp. Nezapomeňte ale navštívit i několik deep-sky objektů, kolem kterých proletí. Následující stránky nechť jsou vám k tomu alespoň malým průvodcem.

21./22. března

Ve čtvrtek večer vychází kometa Hyakutake až po 23. hodině. Najdete ji pod Arkuturem. Bude od něj vzdálena asi na šířku pěsti na natažené ruce. Měla by mít podobu mlhavé skvrnky o průměru půl stupně. Případný ohon bude mířit doprava. Nachází se ve vzdálenosti 0,15 AU a nadále se přibližuje. Zvolna míří na sever. O půlnoci ji najdete jen dva a půl stupně od dvojhvězdy

z Bootis (S 1865)

Je tvořena dvojicí téměř stejně jasných hvězd (4,5 a 4,6 mag), které jsou od sebe jen 0,9 úhlové vteřiny daleko. V obou případech se jedná o hvězdy spektrální třídy A2, které kolem společného těžiště obíhají po velmi protáhlé dráze (e=0,96) s periodou 123 roků. Vzdálenost soustavy se odhaduje na 150 parseků.

K obrázku: Změny poloh zeta Bootis v následujících letech. Poloha pro letošní rok je vyznačena prázdným kolečkem. Všechny ostatní jsou vždy s odstupem jednoho roku. Průvodce se pohybuje po směru hodinových ručiček. Velikost jedné úhlové vteřiny je vyznačena na vodorovné ose.

22./23. března

Dnes je kometa vlevo od Arktura. Oproti minulé noci by mohla být mírně jasnější. Na začátku svítání se nachází jen tři stupně jižně od Pulcherimy.

Izar (e Bootis, S 1877)

Dvojhvězda. Velká je načervenalá, malá modrá nebo lépe šeříková. Velmi pěkný objekt. Temná mezera mezi nimi v 227 3/4 průměru malé; v 460 1 a 1/4 průměru velké; v 932 přibližně 2 průměry velké; v 1159 stále totéž; v 2010 extrémní vzdálenost 2 a 3/4 průměru velké. Tyto hodnoty jsou průměrem z dvou let pozorování.Tak popisuje tuto dvojhvězdu, F. G. W. Struvem nazvanou Pulcherima (Překrásná), William Herschel. Tento slavný pozorovatel ji také přirovnal vzhledem spíše k planetě a jejímu satelitu. Vskutku. Za dostatečného zvětšení a klidného vzduchu uvidíte jasnou nažloutlou hvězdu, u které se choulí o 2,5 magnitudy slabší modrý průvodce. Barvy ale můžete vidět úplně jinak. Vždyť John Herschel přirovnal jasnější z nich ke žluté, slabší k modrozelené. F. G. W. Struve k jasně žluté, resp. jasně zelené. Admirál Smyth zase k bleděoranžové a mořské modři. Průkopník spektroskopie otec A. Secchi pak prostě ke žluté a modré. Není to krásný důkaz, jak klamavé mohou být naše oči?

Pojmenování Izar pochází z arabského iz~ar - pás látky, které je novodobější verzí termínu al-mi'zar použitého u této hvězdy v arabské verzi Almagestu. Primární složku představuje hvězda spektrální třídy K0 s hvězdnou velikostí 2,5 magnitudy. Ve vzdálenosti 2,8'' leží její průvodce, hvězda spektrální třídy A0 s jasností 4,9 magnitudy. Kolem společného těžiště obíhají s periodou přes tisíc let.

23./24. března

Ze soboty na neděli najdete kometu jihovýchodně od hvězdy gamma Bootis, která má méně známé pojmenování Siginus. Na temné obloze by mohl být stejně jako v minulých dvou a několika následujících dnech viditelný tenký, slabý ohon o délce až několik desítek °. Na světlé obloze ve městech (a při Měsíci) bude kometa pozorovatelná jako do středu se zjasňující kruhová skvrna o průměru půl až jeden stupeň. Její celková hvězdná velikost se bude pohybovat kolem jedné magnitudy, její jas tedy nebude příliš velký. Během následujícího dne prolétne kolem hvězdy

l Bootis,

která je považována za typickou představitelku peculiárních, rychle rotujících hvězd spektrální třídy A. Je také hvězdou chudou na těžší prvky. Mezi hvězdy typu l Bootis patří třeba Vega, 29 Cygni nebo p1 Orionis. Podle některých představ vznikly z mezihvězdného plynu, ze kterého byl separován prach. Ten poté vytvořil obálku či disk kolem hvězdy. (Ale věřte tomu... ) Skupina hvězd typu l Bootis je ale velmi široká a zřejmě do ní patří různé typy hvězd, které mají jen málo společného.

24./25. března

Dnes bude dlouhá noc. Kometa Hyakutake je totiž nejblíže k Zemi, je vzdálena pouze 0,1 AU. Během jedné hodiny urazí na obloze asi 0,8 stupně! V sedm hodin večer má deklinaci +51°, o dvanáct hodin později už +57°. V druhé polovině noci se také přiblíží na vzdálenost asi tří ° ke galaxii M 101 (NGC 5457). Nejvhodnější doba k pozorování přitom nastává kolem půlnoci, kdy se nachází nejvýše nad obzorem a kdy také zapadá dorůstající Měsíc.

Galaxie M 101 a její okolí

Galaxii M 101 objevil v roce 1781 Pierre Méchain: Mlhovina bez hvězd, velmi tmavá a značně rozsáhlá, 6 až 7 minut v průměru, mezi levou rukou Pastýře a ohonem Velké medvědice. S námahou rozeznatelná při osvětlených vláknech mikrometru. Tentýž astronom také objevil 102. objekt Messierova katalogu. Jak ale později sám přiznal, jednalo se jen o zmatené pozorování M 101. Tato galaxie je tudíž v katalogu uvedena dvakrát. Mnozí astronomové však Méchainovo přiznání přehlédli a ztotožnili M 102 s galaxií NGC 5866 v drakovi. Činí tak i Atlas Coeli. V malých dalekohledech M 101 vypadá jako poměrně slabá kruhová skvrnka o průměru kolem 20 úhlových minut. Od Michala Schoříka si proto vysloužila pojmenování Pětník. Už v 15 cm dalekohledu se ale můžete přesvědčit, že kromě náznaku spirálních ramen (na galaxii se díváme téměř přesně z nadhledu) obsahuje několik nápadnějších zjasnění - rozsáhlých komplexů svítivých hvězd spektrální třídy O a B a ionizovaného vodíku. Některá z nich mají dokonce svá vlastní NGC čísla. Nejnápadnější je dvojice východně od jádra NGC 5461 a jižnější NGC 5462. Proto se také M 101 říká Větrník.

Popis zjasnění v M 101 podle New General Catalogue:
NGCzkratkovitěa v lidské řeči
5447       pB, S, R, gmbM       velmi jasná, malá, kruhová, výrazně se zjasňující do středu     
5449       vF, pL, gvlbM       velmi slabá, velmi velká, jen velmi málo se zjasňující do středu      
5450       F, pS, iR, glbM      slabá, velmi malá, nepravidelná, pozvolna se zjasňující do středu      
5453       F, pL, lE, vlbM      slabá, velmi velká, malé zjasnění ve středu      
5455       pB, pS, R, psbM       velmi jasná, velmi malá, kruhová, pozvolna se zjasňuje do středu      
5458       vF, pL, R, vlbM       velmi slabá, velmi velká, kruhová, malé zjasnění ve středu      
5461       B, pS, R, psbM      jasná, velmi malá, kruhová, pozvolna se zjasňuje do středu      
5462       pB, pL, iR, gbM       velmi jasná, velmi velká, nepravidelná, zjasňuje se do středu      
5471       F, S, R, ast 12-13p       slabá, malá, kruhová, hvězda 12 až 13 mag předchází      


Na počítačově upraveném snímku galaxie M 101 jsou vyznačeny některé nejvýraznější komplexy ionizovaného vodíku a horkých hvězd spektrální třídy O a B. Hvězda, která se nachází u pravého okraje je vyznačena i v Uranometrii 2000,0. Sever je nahoře, západ vpravo. Na délku má snímek 40 úhlových minut.


V galaxii M 101 byly pozorovány tři supernovy (a to není málo). První z nich objevil Max Wolf počátkem roku 1909. 21. února měla 10,8 mag, 9. května 11,2 mag, 7. srpna 14,5 mag a 8. března 1910 už 16. velikost. Později dostala označení SS UMa.

Druhá vzplanula jen 8'' od HII oblasti NGC 5462 v říjnu roku 1951. V maximu byla slabší 17,5 mag. Poslední ze supernov se zde objevila 30. července 1970, na vnějším okraji HII komplexu NGC 5455. Tentýž den měla také maximální hvězdnou velikost 11,4 magnitudy ve fotometrickém oboru B. Současná frekvence výbuchů supernov v M 101 tak vychází na jednu supernovu za deset let.

25./26. března

V pondělí večer najdete kometu v jižní části souhvězdí Malé medvědice. Ve větších dalekohledech snad budete moci pozorovat v okolí jádra strukturu nejvýraznějších výtrysků. Délka ohonu by mohla dosáhnout až dvaceti °. Bude však velmi nenápadný a Měsíc je v první čtvrti.

Můžete se ale pokusit pozorovat kometu přes barevné filtry! Ty vhodné (světlé, hodně propustné) seženete v prodejnách s fotopotřebami. Prachový ohon komety má žluté až červené zabarvení, plazmový naopak modré. Na studium struktury chvostu se tudíž nejlépe hodí světle žlutý nebo modrý filtr, které vám zvětší kontrast mezi oblohou a ohonem. Pro naše potřeby se hodí nejlépe želatinové filtry firmy Kodak Wratten č. 4 nebo 80A.

V úterý ráno projde kometa Hyakutake poblíž proměnných hvězd.

T a V UMi

O první proměnné hvězdě jsme psali v jednom z minulých Trpaslíků. Zřejmě v současnosti prožívá tzv. heliový záblesk. Zajímavá je však i jasnější, mírně naoranžovělá V UMi. Patří mezi polopravidelné proměnné hvězdy s modulací kolem 75 dní. Jak dokazuje přiložená světelná křivka (dle pozorovatelů společnosti AFOEV) mění se docela zajímavě. Mapku se srovnávacími hvězdami naleznete na straně devět (jih nahoře, východ vpravo, na délku má tři stupně).

Změny poloh komety Hyakutake v noci z 26. na 27. března 1996, kdy dosáhne největší kladné deklinace. Kometa se bude pohybovat zleva doprava. První pozice je pro 20 hodin UT 26. března. Poslední pro 4 hodiny UT 27. března.


26./27. března

Dnes dosáhne kometa Hyakutake své největší kladné deklinace. V 0 UT bude mít +86 ° 30' 59''. Udělá krásnou kličku kolem Polárky a ráno vstoupí do souhvězdí Cephea. Bohužel však začíná citelně vadit měsíční svit.

27. až 29. března

Kometa je přibližně uprostřed mezi Capellou a Polárkou. Odlétá od Země a přibližuje se ke Slunci. Zatímco 27. března byla v 0 UT vzdálena 0,12 AU, 28. března to už bylo 0,14 AU a 29. března 0,16 AU. Případný ohon komety se začíná zkracovat - kromě toho, že se od nás Hyakutake vzdaluje, uplatňuje se současně i perspektiva.V pátek ji najdete nedaleko galaxie

IC 342

Tuto poměrně opomíjenou galaxii nalezl kolem roku 1890 W. F. Denning. Má poměrně malý jas (26,5 magnitudy na čtvereční úhlovou sekundu), takže ji lze na světlejší obloze snadno přehlédnout. Pro srovnání M 101 má jas 24,2 magnitudy na čtvereční úhlovou sekundu, nejjasnější části M 42 pak kolem 17 magnitud na čtvereční úhlovou sekundu.

Každopádně si IC 342 zaslouží podrobné studium (vč. kresby) větším přístrojem. Honza Kyselý ji např. viděl s Newtonem 110/805, zv. 32x, 54x (mhv 5,6 mag) takto: Je kolem ní spousta drobných hvězdiček, takže se od pozadí odlišuje vcelku špatně, při bočním je však dost nápadná, vidět pohodlně, jen je jaksi obtížné určit její tvar a velikost, zdá se však být zhruba kruhová a menší nebo středně velká. Docela se podobá "velrybím galaxiím" (NGC 1087, NGC 1073, NGC 1055), vzhledem k výrazně lepším podmínkám (je skoro v zenitu) je vidět lépe než tyto, celková jasnost však bude spíše menší, asi 11,5 mag.

30. března až 1. dubna

( Nezapomeňte, že se ze soboty na neděli přechází na letní čas!)

Bude-li mít kometa ohon, bude mířit nahoru, mírně doprava. Jinak se nadále přibližuje ke Slunci. Ze soboty na neděli prošla kolem otevřené hvězdokupy

Stock 23

Tato otevřená hvězdokupa není příliš vynikající. Mohla by být pozorovatelná i bez dalekohledu. Obsahuje však jen necelé dvě desítky hvězd. Hodí se tudíž pouze pro triedr, kde má podobu pěkné a jasné skupinky asi osmi hvězd různé jasnosti; je poměrně hezká a velká; zabírá 1/15 zorného pole. Alespoň tak popisuje vzhled hvězdokupy Paľo Jablonický. Jihozápadní hvězda čtyřúhelníku je přitom dvojhvězdou Sigma 362. Tvoří ji dvě hvězdy 8,5 a 8,8 mag vzdálené 7,1''. Ve větších dalekohledech je ale Stock 23 řídkou a chudou kupou.

V Atlase Coeli Stock 23 nenajdete. Z nějakého důvodu se do něj nedostala. Díky tomu ji občas "objeví" některý z pozorovatelů jako falešnou hvězdokupu(Tedy skupinku hvězd, která vypadá jako hvězdokupa, ale v dostupném atlasu jako hvězdokupa vyznačena není). Kdysi dávno se to podařilo například Marcele Mackové. Proto si ji raději do své kopie Coeli vyznačte sami. Najdete ji v místech (ekv. 2000,0) a= 3 h 16 m,d = +60° 02', na hranicích mezi Žirafou a Kasiopejou.

K obrázku: Okolí hvězdokupy Stock 23 o průměru asi půl stupně. Sever nahoře, západ vpravo. V mapce jsou všechny hvězdy do 14 mag.

Velmi pěkné zátiší najdete šest ° severozápadně od hvězdy beta Camelopardalis. Nachází se zde pěkný, dva a půl stupně dlouhý řetízek dvou desítek hvězd osmé a deváté velikosti. Míří od severozápadu k jihovýchodu, v jeho středu najdete hvězdu páté velikosti a je zakončen kompaktní hvězdokupou NGC 1502. Známý Walter S. Houston, který několik desetiletí vedl rubriku Deep Sky Wonders v časopisu Sky and Telescope, ho pojmenoval Kembelova kaskáda. Kanadský astronom Fr. Lucian Kemble byl totiž první, kdo ho na existenci tohoto řetízku upozornil.

V jižní části řetízku (v místech o souřadnicích a= 4 h 01,9 m, a = +62° 31' ,ekv. 2000,0) si všimněte těsné trojhvězdy ADS 2924. Primární složka má 8,3 magnitudy, první sekundár má 9,3 mag a je 2'' daleko, druhý sekundár má 9,6 mag a leží 9'' daleko. Hvězdokupě NGC 1502 vévodí hvězda šesté velikosti, ve skutečnosti však dvojhvězda: jasnější složka má 7,0 mag, 18 úhlových vteřin západním směrem ji potom doprovází zákrytová dvojhvězda SZ Cam, která mění svoji jasnost v rozmezí 7,0 až 7,3 mag s periodou 2,699 dne.

Jeden a půl stupně jižně od NGC 1502 najdete na tmavé obloze vcelku nápadnou planetární mlhovinu NGC 1501. Osobně jsem ji spatřil na roztocké obloze (mhv kolem 6 mag) i v Sometu binaru 25x100: poměrně nápadná, evidentně rozostřená hvězda bez stelárního jádra. Uranometrie k vyhledání bohatě stačí.

2. až 11. dubna

Kometa se v těchto dnech přibližuje ke Slunci, pozvolna slábne. Začátkem měsíce prochází vpravo kolem Mirfaku a přilehlé hvězdokupy. Desátého mine Algol. Šestého dubna si proto můžete všimnout, jak se tato známá zákrytovka večer zeslabuje, a devátého dubna naopak zjasňuje. Bohužel již čtvrtého dubna je Měsíc v úplňku. A to dokonce v takovém, že dojde přímo k jeho zatmění. Při pozorování komety vám to ale moc nepomůže. Nastává totiž až po půlnoci.

Algol - b Persei

je známou zákrytovou dvojhvězdou, prototypem tzv. algolid. Nejjasnější člen systému je hvězda hlavní posloupnosti spektrální třídy B. Má hmotnost asi 3,7 hmotnosti Slunce, poloměr asi 3 poloměry Slunce a povrchovou teplotu třináct tisíc kelvinů. S periodou 2,8673043 dne je zakrývána chladnějším, výrazně větším obrem spektrální třídy K. Ten má hmotnost pouze 0,8 hmotnosti Slunce a poloměr 3,5 hmotnosti Slunce. Jeho řídká atmosféra má teplotu asi 4500 kelvinů. Sekundární složka přitom pokročila ve svém vývoji natolik, že vyplnila Rocheův lalok a část její hmoty přetéká na primární hvězdu. K soustavě vzdálené 28 parseků ale patří ještě třetí člen, který kolem těsné dvojice obíhá s periodou 1,9 roku. Jedná se o hvězdu spektrální třídy F, která má hmotnost 1,6 hmotnosti Slunce, poloměr 1,4 poloměru Slunce a povrchovou teplotu 7000 kelvinů. Zákrytů se samozřejmě nezúčastňuje.

Jako srovnávací hvězdy je možné u Algolu použít hvězdy gamma Andromedae (2,1 mag) a epsilon Persei (2,9 mag). Pokles a následný vzestup jasnosti trvá devět hodin.

konec dubna

Za čistého vzduchu se podívejte večer nad severozápadní obzor. Ve vzdálenosti dvou až tří šířek pěsti na natažené ruce najdete kometu doprava dolů od Venuše. V této době by se kometa mohla opět zjasnit. Ke konci měsíce se ztratí v záři Slunce. Na Svátek práce přitom projde perihelem, jen 0,23 astronomické jednotky od Slunce. Pozorovatelům na severní polokouli tak navždy zmizí z očí.

OBSAHtisk Jiří Dušek


Hledací mapky

Hledací mapky na následujících stránkách pořídil Kamil Hornoch. Polohy komety Hyakutake jsou v ní vyznačeny vždy pro 0 hodin UT daného dne.

OBSAHtiskKamil Hornoch


Pozorujte zatmenie Mesiaca

A je to tu znova! Po vyše troch rokoch, presnejšie po 40 mesiacoch, máme opäť možnosť pozorovať v noci 3./4. apríla pekné zatmenie Mesiaca. Naposledy sme niečo podobné videli v decembri 1992. Ak samozrejme nepočítame dve nevydarené zatmenia (29. XI. 1993 a 25. V. 1994), ktoré nastali pri východe Slnka, nízko nad západným obzorom a preto sme mohli pozorovať len počiatočné fázy zatmenia.

Tohtoročné aprílové zatmenie Mesiaca je svojimi geometrickými podmienkami (veľkosť tieňa 1,38) aj samotným priebehom úkazu (v okolí kulminácie) veľmi podobné zatmeniu z roku 1992. A kto mal možnosť vtedy pozorovať (na väčšine územia bolo totiž zamračené), dá mi iste za pravdu, že to bola nádhera.

Význam pozorovania

Zemský tieň by mal mať v rovine Mesiaca tvar elipsy, ktorá by mala byť podobná elipse vzniknutej meridiánovým prierezom atmosféry. V skutočnosti však atmosféra Zeme tieto pomery komplikuje. Je to hlavne z dôvodu rôznej hustoty atmosféry v rovníkovej a v polárnej oblasti. Tak napr. výška tropopauzy je nad rovníkom asi 17 km, ale nad pólmi len 9 km. Z toho vyplýva, že zemská atmosféra má podstatne väčšie sploštenie ako zemský elipsoid a preto bude mať aj zemský tieň väčšie sploštenie ako by vyplývalo z čisto geometrických pomerov. Hlavnou príčinou účinkov atmosféry na svetelné lúče je absorbujúca prachová vrstva siahajúca do výšky 100-150 km nad povrch Zeme, ktorej hrúbka sa s časom mení. Spracovaním väčšieho počtu mesačných zatmení sa potvrdila významná súvistlosť medzi hrúbkou tejto vrstvy a činnosťou meteorických rojov. Zemský tieň sa javí väčší ak zatmenie nastáva krátko po maxime význačného meteorického roja. Meteory, ktoré vnikajú do atmosféry začínajú žiariť vo výške asi 100 km a ich rozpadom vznikajú prachové častice s veľkosťou rádovo 0,001 mm a vytvárajú tak absorbujúcu prachovú vrstvu. Doba pádu týchto častíc na zemský povrch je asi 1 mesiac. Ďaľšími zdrojmi prachových častíc v atmosfére sú napr. výbuchy sopiek ale aj činnosť človeka.

Hlavným zmyslom pozorovania je teda určenie veľkosti a tvaru zemského tieňa.

Typická hodnota zväčšenia býva asi 2% a pre túto hodnotu sa počítajú aj predpovede.

Technika pozorovania

Zatmenie Mesiaca možno pozorovať rôznymi metódami od vizuálnych, cez fotografické, až po presné fotoelektrické merania hustoty zemského tieňa, resp. CCD. My sa zastavíme pri vizuálnych pozorovania, ktoré si získavajú stále väčší okruh nadšencov. Ide o tzv. Kozikovu metódu, ktorej cieľom je určenie časov kontaktov objektov na povrchu Mesiaca s tieňom Zeme, ich vstup/výstup z tieňa. Pre tých, ktorí s takýmto pozorovaním už majú skúsenosti, ale aj pre nových záujemcov je tu niekoľko nasledujúcich rád:

 • Na pozorovanie je najvhodnejší malý ďalekohľad (50 až 100 mm) s malým zväčšením. Pri takomto zväčšení sa okraj tieňa javí dostatočne ostrý na to aby sme boli schopný pomerne presne určiť okamih kontaktu. Dôležité je aj to aby v zornom poli bol celý kotúč Mesiaca, nielen jeho niektorá časť!

 • Na určovanie okamihov kontaktov stačia aj obyčajné, ale presne idúce(!), hodiny s ukazovateľom sekúnd. Vyžadovaná presnosť nameraných časov je vzhľadom na neostrosť okraju tieňa 0,1 minúty a teda pri pozorovaní nie je potrebný zapisovateľ. Zdôrazňujem však, že dobrý zapisovateľ nie je nikdy na zahodenie.

 • Ako mapku na vyhľadanie mesačných útvarov možno použiť fotografiu Mesiaca v splne uverejnenú v Kozmose 5/86, na ktorej je vyznačená stovka kráterov vybraných pre tento druh pozorovania. Ide o malé krátery, nápadné najmä v čase splnu Mesiaca. Veľké krátery nie sú vhodné, pretože nevieme, na ktorý bod kráteru máme kontakt určovať, a rozdieľ časov aj u skúsených pozorovateľov dosahuje niekoľko minút.

  Zatmění Měsíce 3./4. dubna 1996:
  východ Měsíce       3. dubna       15:03 UT     
  začátek polostínového zatmění             23:21 UT      
  začátek úplného zatmění      4. dubna      0:27 UT      
  střed zatmění             1:10 UTu      
  konec úplného zatmění             1:53 UT      
  konec částečného             2:58 UT      
  západ Měsíce            4:52 UT      

 • S polohou týchto kráterov sa treba oboznámiť najneskôr noc pred zatmením aby sme potom pri samotnom pozorovaní nestrácali čas zdĺhavým vyhľadávaním.

 • Zdôrazňujem, že v žiadnom prípade nie je vhodné, a ani možné, zmerať vstupy a výstupy všetkých sto kráterov. Ako najoptimálnejšia sa javí hodnota okolo 30 až 40 vstupov a rovnaký počet výstupov. Meranie výstupov je trošku náročnejšie pretože kráter, ktorý je ponorený v tieni zreteľne nevidíme.

V čase úplného zatmenia (okolo maximálnej fázi) môžete ešte odhadnúť typ zatmenia, ktorý je určený číslom (0 až 4) podľa tzv:

Danjonovej klasifikácie:

  1. veľmi tmavé zatmenie, Mesiac je takmer nepozorovateľný, najmä v čase maximálnej fázi.

  2.tmavé zatmenie, farba šedá alebo hnedá, detaily sú ťažko rozoznateľné.

  3. farba zatmenia je tmavočervená alebo hrdzavá, v strede sa nachádza tmavšia škvrna, okraje sú svetlejšie.

  4. tehlovočervené zafarbenie, tieň môže byť lemovaný jasným alebo žltkastým okrajom.

  5. veľmi jasné zatmenie medenej alebo oranžovej farby s modrastou škvrnou, príp. veľmi jasným okrajom.

Ďaľšie informácie o priebehu zatmenia, približné časy vstupov a výstupov, ale aj fyzikálnu efemeridu Mesiaca nájdete v Hvězdářské ročence 1996. Postrehy a výsledky zo zatmení minulých v starších číslach Kozmosu.

Čo s napozorovaným materiálom

V prípade, že niečo napozorujete, stačí aj 10 kontaktov, bolo by vhodné zaslať tieto údaje na ďaľšie spracovanie na adresu autora. Pre spracovanie je potrebný najmä čas kontaktu a údaj o ktorý kráter ide (číslo). Ako doplňujúce údaje, prosím, uveďte meno pozorovateľa, miesto, použitý ďalekohľad a zväčšenie, pre kontrolu aj mená kráterov, stav počasia. Je dobré si všimnúť nápadné javy a farby počas zatmenia a pokúsiť sa určiť typ zatmenia. Ak je medzi vami náhodou niekto, kto v minulosti nezaslal svoje pozorovania, rád uvítam aj tie.

Už teraz vám všetkým ďakujem za spoluprácu, prajem výborné pozorovacie podmienky a krásne zážitky v noci 3./4. apríla 1996.

e-mail:

Peter.Kusnirak@st.fmph.uniba.sk

snail: E. F. Scherera 36, 921 01 Piešťany

OBSAHtisk Peter Kušnirák


Zpravodajská síť Bílého trpaslíka

Trpasličí noviny,Příloha BT č. 78

Několika větama

Tak už jsme tady zase. Tentokráte je Trpaslík věnován především Sluneční soustavě. Objevila se totiž nová, jasná kometa a z 3./4. dubna nastane úplné zatmění Měsíce. V žádném z renomovaných českých i slovenských astronomických časopisů se ale zřejmě o těchto dvou událostech nedočtete (určitě ne včas). Proto jsme se odhodlali vybočit z klasického obsahu Bílého trpaslíka a zabrousit i do Sluneční soustavy. (Zapřísáhlí odpůrci se ale nemusí příliš rozčilovat. Trpaslík je tentokrát poměrně útlý.)

Pomoc! Je 14. března a venku chumelí!

Nezapomeňte, že 30. března zakryje Měsíc otevřenou hvězdokupu M 67.

Stav ve vydávání některých knih (do nichž jsou namočeni někteří z členů APO): Dr. Pokorný vydává u nakladatelství Rovnost Zkáza přichází z kosmu. Bude k dispozici do konce března, objednávka byla v minulém čísle BT. Tiskne se i 220 záludných otázek z astronomie pánů Pokorného a Mikuláška. Moje publikace Pozorujeme hvězdné nebe bez dalekohledu je už také na cestě do tiskárny. Bude k dispozici na jarním Setkání členů APO. Ostravská hvězdárna vydala hledací mapku na kometu Hyakutake (autoři Petr Pravec a Lenka Šarounová), vč. průvodního textu a CCD snímku. Stojí pouhé čtyři koruny.

Účast na jarním Setkání APO přislíbil zástupce astronomického tisku - Roman Piffl.

Od května startuje v rámci pátečního pořadu pro děti Oáza miniseriál dr. Zdeňka Pokorného Pohlednice z vesmíru. Každý díl bude věnován jednomu objektu (snímku), který bude před diváky rozebrán do posledního detailu.

Koncem března dospěje do maxima Mira (o Ceti). Podívejte se na ni! V příštím čísle BT o ní (a nejen o ní) bude delší povídání.

Začátkem dubna projde Venuše poblíž Plejád (jeden stupeň).

Od 22. března do 4. dubna se na hvězdárně v Brně uskuteční akce 14 dní s kometou Hyakutake. V centru pozornosti samozřejmě bude kometa Hyakutake.

GK Persei, slavný zbytek po nově z roku 1901, prožívá mimořádnou aktivitu. Zjasnil se z asi 13,4 mag na 12 mag. Zřejmě tak v současnosti můžeme sledovat vzplanutí akrečního disku.

Kometa Hyakutake měla podle Martina Lehkého 26. února 7,6 mag (úhlový průměr 12'), 9. března již 5,4 mag (15').

Tentýž pozorovatel pořídil 26. února své dvousté pozorování Novy Cygni 1992. Měla 14,7 mag. Pilnému pozorovateli blahopřejeme. A protože bude stejným (pomalým) tempem klesat i nadále, určitě zvládne další dvě stovky.

Uživatele Internetu určitě potěší zpráva, že jsou k dispozici Astrophysical Journal Letters. Dočasně dokonce i zadarmo! Najdete je na stánkách http://www.aas.org/ApJ}. V budoucnosti by zde měl být dostupný i celý Astrophysical Journal.

23. března v deset hodin dopoledne přednese na brněnské hvězdárně pan Luboš Kohoutek přednášku O proměnnosti jader planetárních mlhovin.

V Hradci Králové vznikla zásilková služba Asterion, která nabízí různé publikace firmy Sky Publishing. V dohledné době potom chtějí rozšířit svoji nabídku i o softwarové produkty a optiku. O katalog si můžete napsat na adresu: Asterion, Ing. Martin Cholasta, Štefánikova 306, 500 11 Hradec Králové

Na poslední chvíli se nám podařilo získat spektrum komety Hyakutake C 1996 B2. (Viz obrázek na předcházející stránce. Na svislé ose je intenzita, na vodorovné vlnová délka v desetinách nanometru.) Z něj je zřejmé, že je nejlepší použít k pozorování žlutý nebo zelený filtr. Kolem 510 nm je totiž výrazný emisní pás molekuly C2

Jiří Dušek

Setkání členů APO

Předběžný program:


pátek 26. dubna
20:00 zahájení setkání
poté čaj, káva a minerálka od večera do rána
(k dispozici bude knihovna, "počítače" , CCD kamera apod.)

sobota 27. dubna
 9:30 I. Reichová, Oko a jeho mozek

12:00 oběd

14:00 K. Hornoch, J. Dušek, HB mezi hvězdami

15:15 M. Bělík, M. Marek, Gama - 0 nebo 1?

16:00 Z. Mikulášek, Co ukazuje StarClock?

18:00 večeře

20:00 P. Gabzdyl, Měsíc znovu a znovu

neděle 28. dubna
 9:30 L. Ondra, H a K

12:00 ukončení setkání

OBSAHtisk