Číslo 87.1997Červenec

OBSAH:
Byli jsem při tom!
A co mimozemšťané, snědí nás?
Ahoj Jiří,
Stíny vakua IV.
Co svítí víc:okem viditelné hvězdy nebo Mléčná dráha?
DOBSON snadno a rychle
Toulky Úpickou oblohou
Merkur a prkýnka
Nová zajímavá pozorování

Byli jsem při tom!

Někteří z vás už možná ví, že byla naše milá hvězdárna díky mnoha různým náhodám, nehodám, které provázel zmatek, připojena pevnou linkou k proklatě zrádné Síti sítí (aneb Řiti řití, ale to tam nedávej Jiříku). A byli jsme nejen při tom, ale hlavně v tom. Uznávám, že málokdy trávím noci na hvězdárně do dopoledne příštího dne, ale první noc po připojení to prostě jinak nešlo. Než jsem si důkladně prohlédl všechny stránky, které jsem znal - i ty, které jsem ještě vůbec neznal. Já sám jsem se "před Netem" omezil (díky modemu Jeníka Hollana a omezeným financím hvězdárny) pouze na vybírání pošty a tak jsem byl v podstatě nováčkem. Ve škole je totiž u počítačů pořád plno a já naopak většinou velmi málo. Nu což. Není snad potřeba se dále rozepisovat, co ten Internet vlastně obnáší.

Každý ze čtenářů tohoto modrého plátku také jistě zaregistroval zprávu o úspěšném přistání americké sondy Pathfinder na Marsu. Ba dokonce, že vozítko s hrozným jménem Sojourner, vyjelo na povrch válečné planety. A mohu s jistotou tvrdit, že moje maličkost, Juris Dušis, Jeník Hollanů a Roman Kouďák jsme byli jedni z prvních, kteří o výsledku celé mise věděli. Ptáte se, jak je to možné? Inu vězte - máme Internet!

Autor tohoto příspěvku je ještě tak trochu plný dojmů z celé seance a tak se nesmíte divit, že čtete to, co čtete. Představte si, že sedíte v kanceláři kancelářské krysy (Jiřího Duška), za oknem se schyluje k bouři, na kterou tato republika dlouho nezapomene (Vzhledem k tomu, jak to tady píšu, bych tu povodeň asi neměl zmiňovat, ale předpokládám, že mi rozumíte a chápete mě) a popíjíte pivo značky Bernard. Před vámi ční obrazovka, která má celých patnáct palců v úhlopříčce a navíc (díky předvídavosti dr. Pokorného) je pod stolem multimediální počítač, který se umí hýbat a přitom na vás roztomile žvaní: This disk will be destructed in five seconds. A za pár minut má začít přímý přenos NASA TV z řídícího střediska Pathfinderu. Nezbývá než se pomodlit, aby fungovala linka (tzn. nezačalo pršet) a pohodlně se uvelebit v teplíčku brněnské hvězdárny.

No, samotný přenos nestál vůbec za nic. V okýnku velikosti políčka dia filmu se zmateně pohybovaly jakési postavy, moderátor celkem LaXně komentoval naprosto nesrozumitelnou amerikánštinou, co se děje (dokonce ani Jeník většinou nerozuměl) a občas se celé divadlo zastavilo - to když první kapky lijavce přelomily laséra. Daleko zajímavější byl pocit, který jsem měl. Dýchla na mě budoucnost a to nedaleká. Jsem šťastný, že jsem se narodil v době, kdy se u nás začaly hýbat ledy a jako velmi mladý jsem se dostal k drobečkům počítačům, protože bez nich si už teď svůj život nedovedu představit. Jsem schopen vnímat nové technologie (Sice amatérsky, ale přibližně chápu k čemu to je a někdy i jak to funguje. Jak vlastně Svět funguje?), které vedou do světa virtuální reality, jenž by snad ruku v ruce s celosvětovou sítí (což asi nemusí být nutně Internet) mohla zbořit hranice států, vymazat pojem vzdáleností. Trošku jsem se nechal unést. Ale vůbec mi to nevadí, s fantazií si hraji rád.

Takže jsme byli přitom. Neviděli jsme však jenom záběry z řídícího centra NASA, ale oknem si nás našel úzký a nesmělý paprsek světla budoucnosti, který si těžce prodíral cestu mezi mraky současnosti, podobně jako paprsky Sluníčka, které mizelo za zlověstnou hradbou mraků...

OBSAHtiskRudolf Novák


A co mimozemšťané, snědí nás?

Stanislaw Lem sestavil přehlednou tabulku Kapesní komputer fanatiků science fiction - byla několikrát zveřejněna, posledně v Lemově životopisu od Pavla Weigela, nejlepší biografické práci, kterou jsme v životě četl. Předpokládám, že tabulku mnozí z vás znají. Je rázu humorného a naznačuje rozmanité větvení motivů sci-fi, přičemž jedna větev je věnována kontaktu s mimozemšťany. Připomenu, jaká východiska Lem vidí z kontaktu s mimozemšťany:

 • sežerou nás
 • změní se v ohavné hroudy
 • ožení se a dlouho a šťastně žijí
 • jsou zničeni houfem sedláků, armádou, atomovkou
 • pomřou na slepičí mor
 • zabijí nás
 • zavedou dobráckou diktaturu
 • odletí

Musím upřesnit: takto nevidí východiska Stanislaw Lem, on jen parafrázuje východiska, jež vidí klasická komerční science fiction. Všimněte si, že z osmi eventualit (v tabulce jsou některé uvedeny několikrát) jen jedna je šťastná, jedna neutrální - změna na ohavné hroudy, a šest je drastických, vrcholí smrtí, otroctvím nebo útěkem. Pravděpodobnost, že kontakt dopadne špatně, je podle tohoto přehledu v poměru 1:3 ve prospěch nešťastných variant.

Námitka je nabíledni: Lem vycházel z četby komerční sci-fi a to není žádná edice Harlekýn, smírných narovnání a poklidných koexistencí je tam málo, protože čtenáře více baví intergalaktické válčení. Zkusme tedy přemýšlet, jak by to bylo doopravdy s eventuálním kontaktem s mimozemšťany. Řeknu hned ze začátku, co si o tom myslím:

Mimozemšťani jsou parchanti a pokud nás přímo nesnědí, budou se s námi rvát, nebo my s nimi, vyjde to nastejno. Nedávám tomu pravděpodobnost 1:3 jako Lem. Pravděpodobnost je podle mě stoprocentní.

Pokusím se dokázat své tvrzení na základě rozboru modelových situací.

Nehovořme o naší Zemi, situované na orbitu kolem Slunce v naší době. Předpokládejme, že existuje vyspělá civilizace schopná mezihvězdných cest. Tato civilizace podniká výpravy a navštěvuje rozmanité planety různých hvězdných systémů. Zkoumejme tyto výpravy, jak probíhají podle několika scénářů. Pro jednoduchost nehovořme o mimozemšťanech - pro naše úvahy není podstatné, zda řeč jde o lidstvu příštích století, anebo o kterékoli jiné vyspělé civilizace. Budu tedy označovat tyto vyspělé bytosti jako návštěvníky. Předpokládejme, že jde o bytosti morálně podobné lidem.

V další části úvahy zvážíme možnost, že budou morálně nepodobné lidem, přesněji řečeno že budou horší a i budou lepší. Rozdělme tedy úvahu na První, Druhý a Třetí soubor scénářů, rozdělený na I., II. a III.

Soubor scénářů I.

Scénář číslo I./1

Přistává klasická kosmická loď, nebo dokonce flotila kosmických lodí. Nachází planetu na stabilní oběžné dráze kolem stabilní hvězdy, obdařenou parametry umožňujícími vznik života a na jisté úrovni tu život je. Vývojově je na úrovni Země, dejme tomu, v době před třemi miliardami let. Taková planeta se nabízí ke kolonizaci. Samozřejmě, ne vše zde vyhovuje návštěvníkům - složení atmosféry, nevyhovují jim ani stávající životní formy. Kosmická loď náleží k vysoce vyspělé civilizaci. Jakmile je civilizace schopna kosmických cest na mezihvězdné úrovni, jistě už zvládla techniky úpravy životních podmínek na cizích planetách. Návštěvníci se tedy dají do práce: změní životní podmínky planety, odstraní stávající primitivní život a vybaví planetu vlastním systémem života.

Tradiční sci-fi popsala uvedenou situaci mockrát a nikomu na ní nepřipadá nic zvláštního - dokud si neuvědomíme, že jde o zcela jasný případ agrese a krádeže na celoplanetární úrovni. Je to dokonce ultimativní zločin: celé planetě byl tímto činem upřen nárok na další autonomní rozvoj! Začala se rozvíjet a tento vývoj byl přerušen a nahrazen čímsi novým, cizorodým. Celé živočišné druhy, tisíce, možná miliony živočišných druhů byly zavražděny dřív než vznikly, protože nemohly vzniknout.

Scénář číslo I./2

Na planetě návštěvníci nenalezli pouhý primitivní život, nejsou tu nějaké stromatolity, jako byly na Zemi před třemi miliardami let, nýbrž složité organismy. Žijí zde rostliny a spolu s nimi i zvířata. Je tu tedy vyspělý život, ovšem neobdařený tím stupněm inteligence, schopným vytvářet nástroje a systémově ovlivňovat životní prostředí. Jak se zachovají návštěvníci?

Pokusí se planetu kolonizovat co možná nejšetrněji. Ekosystém planety však s nimi bude v kontaktu. Někteří tvorové budou vůči nim agresivní,bude třeba se proti nim bránit. Pro ilustraci zvažme příklad, že by návštěvníci vstoupili na planetu podobnou Zemi v době druhohor, obývané nepříčetně agresivními ještěry. Jistěže v první, výzkumné fázi jejich mise se pokusí chovat se šetrně i k těmto bestiím. Fáze výzkumu postupně přejde ve fázi kolonizace, tedy osvojení. Některé druhy organismů - ať už mikroorganismy, nebo hmyz, nebo vyšší druhy živočichů - budou civilizační snahy narušovat. Šetrná obrana bude znamenat neúnosné ekonomické zatížení kolonie. Předpokládejme maximum dobré vůle návštěvníků, maximum míry úcty ke stávajícímu ekosystému. Jedno i druhé má ovšem své limity: už sám fakt, že návštěvníci na povrch planety vstoupili, zahájili výzkumy a poté kolonizaci, znamená, že si osobují právo vstupu, tudíž zásahu do stávajícího ekosystému. Každý vstup je přece zásahem.

Agresivní chování některých domácích živočišných druhů bude znamenat jakousi erozi míry úcty a šetrnosti. Dojde ne pouze k ekonomickému zatížení, ale i ke tragediím, až navzdory obranným prostředkům agresivní tvorové způsobí vážné újmy na majetku i životech. To vše nutně vyvolá pokušení zbavit se oněch nepřátelsky vystupujících druhů, přinejmenším je izolovat do vymezených území. To ovšem znamená omezování pohybu, tedy agresi.

Jakmile kolonie návštěvníků zapustí kořeny a začne se rozrůstat, brzy narazí na hranice rezervací vymezených pro agresivní tvory. A navíc, některé tvory omezovat nelze - kupříkladu drobné létající živočichy přenášející zhoubné mikroorganismy. Zdá se tedy pravděpodobné, že výzkum a následná kolonizace nutně přináší princip konfliktů. A vzhledem k stoprocentní technologické převaze návštěvníků, ono již zmiňované pokušení zbavit se nesnází a k erozi míry úcty a šetrnosti poroste. Žádné společenství není stabilní systém, vždy v něm probíhají názorové střety, někdy převládají ty, jindy ony názory a koncepce. Stačí, aby i na přechodnou dobu převládl názor, že pro zdar kolonie je třeba přikročit k razantnějšímu řešení, než je izolace, k nějakému konečnému řešení, to v praxi znamená vyhlazení některých druhů.

Konečná řešení tohoto druhu jsou vždycky nezvratná. I když později mohou vyvolat morální traumata - došlo k nim, a mají trvalé následky. Zdá se tedy, že i ve scénáři I./2 dojde k aktům agrese, ať už formou izolace a zotročení, nebo fyzické likvidace celé nebo většinové části některých živočišných druhů.

Scénář číslo I./3

V tomto scénáři návštěvníci nalézají na navštívené planetě inteligentní živočichy. Jsou na počáteční úrovni rozvoje civilizace. Návštěvníci dovedou rozpoznat, že tito tvorové mají před sebou perspektivu vývoje k vlastní civilizaci. Jak se zachovají?

Připomínám, že v souboru scénářů I. předpokládáme psychickou a morální výbavu odpovídající psychice a morálce člověka, obyvatele Země. Imperativ šetrnosti bude jistě ještě silnější, než ve scénáři I./2. Návštěvníci se rozhodnou, že se kolonizace vzdají. Omezí se na pouhý výzkum, nebo dokonce se ohleduplně vzdálí. To je princip "zapovězené planety".

Nicméně k objevu došlo. I tentokrát zde bude fungovat princip pokušení. Návštěvníci budou pod tlakem svědomí. Civilizace jednou navštíveného světa žije v krutých podmínkách primitivismu. Doslova živoří. Inteligenční potenciál je mrhán ustavičným soubojem s vnějšími přírodními podmínkami. I v tom případě, že se návštěvníci bez jakéhokoli zásahu vzdálili, jsou si vědomi toho, co se na oné planetě děje. Pokud jsou morálně silní a solidární, musejí se zabývat myšlenkou, že by mohli domorodcům pomoci v rozvoji, že by jim mohli uvolnit dřímající potenciály. I kdyby si co nejpřísněji zapověděli vměšování, i zde bude fungovat výše zmíněný princip eroze. Návštěvníci budou pociťovat pochybnosti a i tentokrát platí již řečené: jejich společenství je dynamické, a ve společnosti obecně platí, že žádná zápověď nemá trvalou platnost. Pochybnost může útočit na zápovědi hodně dlouho, jednou však ve společenství převládne názor, že by bylo pro domorodce výhodné, aby jim bylo pomoženo.

Jakmile tato bariéra padne, a mechanismus byl krásně popsán Arthurem C. Clarkem ve Vesmírné odyseji, nejdříve ve filmu, pak v románu, a v jiné rovině byl zpracován Danikënovými mystifikacemi, návštěvníci vstoupí do života oné dříve zapovězené planety. Tvrdím, že tento vstup je nevyhnutelný. Bytosti schopné meziplanetárních a mezihvězdných letů jsou nutně vybaveny takovými vlastnostmi, že se tohoto vstupu nakonec dopustí.

Nastane proces obdobný předchozímu scénáři I./3. Kolonizace bude postupovat pomalu. Nejdříve se bude projevovat jako misijní činnost charitativního charakteru. Proti nepřátelským projevům (k nimž nutně dojde) jak ze strany primitivních domorodců, tak ze strany tamních agresivních tvorů, bude nutno budovat obranu. Bude třeba řešit zásobování těchto misí. I pro velmi vyspělou civilizaci bude neúnosné zásobovat misijní stanice přes mezihvězdné propasti, když navštívená planeta má dostatek vlastních zdrojů, jež je možno vytěžit. Každým tímto postupným krokem postoupí morální eroze, až dosáhne stavu, kdy misijní činnost přejde v kolonizaci klasického typu se všemi důsledky z ní vyplývajícími.

Domácí obyvatelstvo se buď podřídí a bude zotročeno a asimilováno, nebo bude v definitivní části vyhubeno. Obojí je jasná agrese.

Scénář číslo I./4

V tomto scénáře uvažujme o variantě, kdy návštěvníci se dostanou do kontaktu s planetou, která je vysoce civilizovaná, ovládla blízký vesmír, avšak dosud není schopná mezihvězdných letů. Tedy, jde o planetu toho typu, jakým je naše Země s naší civilizací.

První reakce návštěvníků mohou být obdobné, jako ve scénáři I./3. Silné morální zábrany, maximální šetrnost. Výzkum se děje opatrně, z povzdálí, ovšem domorodá civilizace je natolik technicky vyspělá, že je schopna přítomnost návštěvníků v některých případech detekovat. Je to situace, která by na Zemi nastala, kdyby se ukázalo, že fenomén UFO má skutečně reálné pozadí a že nejde o pouhé mystifikace.

Návštěvníci planetu sledují. Vědí, v jak riskantním stádiu se domorodá civilizace nachází. Disponuje tak silnými energetickými zdroji, že je schopna samozničení. Stojí na kraji nových zásadních objevů, ovšem je omezována objektivními i subjektivními bariérami, jež jsou z hlediska návštěvníků tak snadno překonatelné.

Ano, zase se vracím k motivu pokušení a eroze zábran. Návštěvníci jsou zmítáni pochybnostmi. Mohli by se vzdálit až za hranice možností detekce této vyspělé, ale relativně k jejich vyspělosti primitivní civilizace. Mají si ale vzít na odpovědnost rezignaci na jakýkoli vliv a kontrolu? Jaký morální dopad by měl na celou jejich civilizaci, kdyby na zkoumané planetě došlo ke katastrofálnímu vývoji a tamní civilizace by nezvládla kontrolu energií a sama sebe by zničila? Tato situace byla často a zdařile ve sci-fi popsána, namátkou cituji film Den, kdy se země zastavila a opět Clarkův román Konec dětství.

Z hlediska okamžiku, tedy z hlediska té situace, kdy - dejme tomu - mezikontinentální rakety domorodců s ničivými hlavicemi opustily sila a návštěvníci by zasáhli, zničili by je a nastolili mír, z tohoto hlediska by jejich vstup na scénu byl pozitivní.

Dějiny - a toto jsou také dějiny - se však nikdy nezastaví. V okamžiku, kdy návštěvníci na scénu vstoupili, vešli do dějin oné planety a stali se jejich součástí. Svým zásahem, byť v danou chvíli blahodárným, jistě zvýhodnili jednu z konfliktních stran vůči druhé, ať skutečně nebo domněle - ve výsledku je to jedno. Brzy by stáli před osudnou volbou. Buď by museli hrát hru "rovný s rovným" a tak by se nechali vtáhnout do mocenských soubojů, anebo by museli vystupovat takzvaně nestranně, a vahou své mocenské převahy udusit všechny konflikty, dosáhnout odzbrojení, neutralizovat antagonistické mocenské struktury domorodců i za cenu hrubého násilí a ztrát na životech, přirozeně že na životech domorodců. Tak si počíná každá koloniální mocnost. Jde o agresi a v jejím výsledku je to zotročení. I kdyby koloniální mocnost (a v tu by se návštěvníci v této variantě scénáře stali) měla sebe ušlechtilejší úmysly, docházelo by ke konfliktům, vzpourám, pletichám. Ač nerad, jsem nucen opět poukázat na princip pokušení již tolikrát citovaný: kolonizátoři, zvláště poté, co by utrpěli ztráty, by byli v některé historické situaci ochotni sáhnout ke konečnému řešení nepříjemné otázky a učinit taková opatření, že by další odpor a další ztráty vyloučili. Původní záchranná agrese by postupně a nevyhnutelně přerostla v agresi - jak říká Miloš Zeman - bez přívlastků.

Scénář číslo I./5

Zbývá nám pátý, tedy poslední z prvního souboru scénářů. Přichází na řadu situace, kdy se setkají civilizace souměřitelné, obě na takovém stupni vývoje, že jsou schopny mezihvězdných cest. Tato situace byla hojně popsána literaturou sci-fi. Riziko konfliktu je tu obrovské. Zatímco v předešlých scénářích hrálo pokušení roli motoru, který hnal události k tragickému vyústění, zde by nevyhnutelně nastalo podezření. Jedna strana by podezírala druhou z nekalých úmyslů a v důsledku toho by se musela připravovat na eventuální napadení, čímž by vzbuzovala podezření u druhé strany.

Byla by to dozajista složitá situace. Záleželo by na míře technologické vyspělosti komponentů. Pokud by byla více méně stejná, mohla by po určitou dobu nastat rovnováha strachu, jako jsme to pozorovali ve studené válce od poloviny čtyřicátých do poloviny osmdesátých let dvacátého století. Ovšem odkazem na tuto historickou - dnes už můžeme říci - epizodu se nemůžeme utěšovat, že stejný princip by pozitivně zafungoval i v galaktickém měřítku.

Především šlo i zde na Zemi v naší skutečné historii o epizodu, která skončila mocenským zhroucením jednoho z antagonistů. Dále - šlo o válku studenou pouze z jistého specifického hlediska - z pohledu hlavních aktérů, ti spolu přímo nebojovali. Po celou dobu tohoto tak zvaně studeného konfliktu trvaly války, akty agrese, při nichž umíraly statisíce, doslova miliony lidí, když přičteme oběti masakrů jako byl v Kambodži nebo hladomory, jako kupříkladu v Etiopii. A konečně, celý příběh ještě neskončil, teprve před měsícem bylo oznámeno, že ruské rakety přestávají mířit na západní mocnosti a nikdo neví, zda při tom zůstane. Princip podezření zůstal a s ohledem na nepřehlednost situace je možná ještě větší, než kdykoli před tím, když se ještě hrálo podle jasných regulí. Navíc, tito antagonisté patří k jedné planetě, jedné civilizaci, jsou jedné rasy a dokonce jednoho křesťanského náboženství a mají částečně společnou, nebo přinejmenším pochopitelnou kulturu a systémy hodnot. Zato napětí mezihvězdné se bude odehrávat v prostředí podstatně příznivějším pro vznik podezření a nedorozumění, tudíž v prostředí mnohem rizikovějším. Riziko bude narůstat, pokud se do kontaktu dostane více než dvě hvězdné mocnosti.

Jestliže válka mezi pozemskými mocnostmi je pravděpodobná, válka mezi hvězdnými mocnostmi jeví se mi z tohoto pohledu jako nevyhnutelná. K tomu bych rád podotkl ještě něco. V tomto souboru scénářů jsme vycházeli z předpokladu, že uvažovaní návštěvníci budou bytosti morálně podobné lidem. Jak si pozorný posluchač možná všiml, v nástinu pěti scénářů tohoto souboru jsem značně idealizoval představu, jak by vypadala morálka podobná morálce lidské. Předpokládal jsem maximum dobré vůle a slušnosti a konflikty, jimiž scénáře skončily, byly vyvolány jakýmsi logickým automatismem vývoje událostí, a ne zlou vůlí.

Skutečnost by pravděpodobně byla mnohem horší, i kdyby se zachoval předpoklad, že uvažované bytosti by byly morálně podobné lidem. Mezikulturní kontakty na Zemi skončily zpravidla devastací slabší kultury, velmi často i vyhubením nebo utlačením původního obyvatelstva. Dějiny tak zvaných zámořských objevů jsou dějinami neslýchaného masového násilí - a přes to že se i tehdy vyskytli mezi objeviteli či spíš dobyvateli slušní lidé, kteří brali křesťanské mravní zásady vážně a snažili se je aplikovat.

Značně jsem asi idealizoval návštěvníky, když jsem uvažoval o skrupulích, jaké by měli vůči primitivním organismům doposud nevyspělých ekosystémů na relativně čerstvě zrozených planetách. Dám příklad: Představme si, že by se ukázalo, že Mars je kolonizovatelný a že je obydlen mikroorganismy. Samozřejmě, že by nějakou dobu trvalo údobí tak zvaného hájení, údobí ušlechtilého vědeckého výzkumu. Ledva by se ukázalo, že ony organismy mají v jakémkoli smyslu negativní vliv na cokoli s člověkem spojeného, byli by nemilosrdně vyhubeni a člověk by se ujal bez nejmenších skrupulí vlády nad červenou planetou. Myslím, že Ray Bradbury popsal tu situaci v Marťanské kronice věrně a přesvědčivě.

Zdaleka by nemuselo jít jenom o mikroorganismy. My jenom předstíráme, i my co tu sedíme, že nevěříme na dělení zvířat na užitečná a neužitečná ba škodlivá. Tato rasová diskriminace je v nás hrubě zakořeněna. Jakous takous solidaritu pociťujeme vůči savcům, mnohem méně vůči ptákům, prakticky jsme lhostejni k vodní zvířeně a vůči hmyzu jsme až groteskně nepřátelsky naladěni - zase - většina z nás, jak tu sedíme.

Kritérium je pro nás podobnost. Uvažovali jsme o pěti scénářích civilizačních dotyků. Každý z nich by mohl mít mnoho variant. Jedním z rozhodujících faktorů je morfologie - záleželo by na tom, jak dalece by se bytosti na dějišti událostí od sebe lišily. Čím by odlišnosti byly větší, tím prudší by měly události spád, tím rychleji by spěly k tragickému vyústění. Toto vše, domnívám se, platí i za předpokladu, že návštěvníky popisujeme jako bytosti morálně podobné člověku, upřesním: jako bytosti blízké morálnímu ideálu člověka rozumného, tolerantního a chápajícího.

Čímž přistoupím k dalším dvěma souborům scénářů. Nemusíte se bát. Jsou krátké. Každý obsahuje jen jeden scénář a i ten je kratičký. Zatímco v prvním souboru šlo o bytosti člověku morálně podobné, zabývejme se bytostmi morálně nepodobnými.

Soubor scénářů II.

Scénář číslo II./1

Představme si kruté zabijácké bestie, naprosto egoistické, přesvědčené o své výlučnosti ve vesmíru a o svém oprávnění ovládnout vše, na co sáhnou. Ne, nemluvím o člověku! Hovořím o bytosti, jaké se ve vesmírných operách vyskytují na té druhé straně. Jistě pochopíte, že scénář je stejný, ať už tento druh návštěvníků přijde na planetu s primitivním životem, nebo zda se utká s vyspělou hvězdnou civilizací. K agresi dochází bez jakýchkoli skrupulí a okolků, kdyby tato civilizace narazila na společenství schopné obrany ba protiútoku, rozhořel by se krvavý boj na život a na smrt, na civilizační přežití. I kdyby zvítězili ti napadení, jak víme, vraždění má neblahé mravní následky i na tu stranu, která byla tak zvaně tou slušnou stranou v celém konfliktu. Jiné východisko než kruté zde neuvidí ani ten nejvíce idealistický optimista.

Slíbil jsem a také splnil, že budu stručný, a nejinak tomu bude i teď, až do maxima. Zvažme situaci, kdy jde o bytosti co do slušnosti mnohonásobně převyšující lidský standard.

Soubor scénářů III.

Scénář číslo III./1

Takové bytosti nelétají do vesmíru.
To je vše?
Ano, to je vše.
Jako všechno v této úvaze je i tato teze míněna zcela vážně. Vynalézavost a podnikavost je specifickým, totiž společensky přijatelným projevem těch lidských vlastností, které se za jiných okolností projevují jako agrese. Zakladatel etologie Konrad Lorenz přesvědčivě dokazuje ve své knize Takzvané zlo, že agresivita je vlastnost nezbytná k udržení druhu. Domyšleno do důsledků, Lorenzovo takzvané zlo je nezbytné k rozvoji myšlení. Živočišný druh člověk nebyl vybaven rozumem pro, aby vymyslel žárovku a stvořil Malou noční hudbu. Myšlení na všech úrovních je součást útočné i obranné výbavy živočicha a u člověka se rozvinul nejvíce, proto je člověk nejnebezpečnější, tudíž nejagresivnější a nejnásilnější živočišný druh, jaký se kdy na této planetě objevil. Myšlení je zbraň, mocnější než zuby a drápy, především zbraň a co nad to je, k ozdobě je a jde to stranou, jakmile okolnosti degradují do konfliktní situace. Pak se rozum stává opět tím, čím primárně je, totiž zbraní. Tvrdím - a jistě je to námět pro rozsáhlejší úvahu, v rámci našeho pojednání se musím omezit jen na tuto odbočku, že vynalézavost a násilnost jsou jen dvě strany téže mince, že vynalézavá avšak nenásilná bytost je hranatý kruh, že nikde ve vesmíru takového tvora nenalezneme, tím méně, že by on byl schopen nalézt nás. Nicméně, dejme tomu, že by se taková bytost mohla vyskytnout - přemýšlejme o nemyslitelném, abych parafrázoval tezi Hermanna Kahna. Jaká by byla, a jak by vznikla, bez zatížení zkušeností primitivního a tudíž násilnického vývoje? Zrodila - nevím jak - dokonalá, hotová, jako kosmické dítě, kterému byla celá Galaxie dána do vínku jako široširá louka spolu s pobídkou - jdi a hraj si. I kdyby nakrásně někde - nevím jak - vznikla dokonalá bytost typu kosmické dítě, narazila by na bytosti nedokonalé, poznamenané zlem - a tehdy by pro ni nastaly dějiny v plné krutosti, jež tento pojem obsahuje. Bylo by to skutečně dítě, nezáludné a nepoznamenané, ovšem do krajnosti inteligentní. Nedá se předpokládat, že právě u takto strukturované bytosti by se rychle rozvinul pocit křivdy provázený rychle vybudovanou obezřetností hned po prvním konfliktu? Myslím si, že tato bytost by se velmi rychle stala velmi podezíravým a velmi nebezpečným soupeřem všem dalším bytostem, s nimiž by se dostala do kontaktu.

Opakuji však, že si genezi takové bytosti nedovedu představit a proto nadále tvrdím, že nenásilné bytosti nelétají do vesmíru.

Zbývá ještě jedna hypotetická možnost, jak vytvořit nenásilnou myslící bytost. Tuto myšlenku rozvinul Stanislaw Lem v románu Návrat z hvězd v roce 1961. Lidé v něm sami sebe podrobili procesu zvanému betrizace - a veškerá podnikavost a vynalézavost v nich okamžitě ustrnula, zakrněla, prostě zmizela.

Sám položím námitku. Žádné betrizace není třeba. Rozvojem myšlení se buduje to, čemu se říká kulturnost, někdy vyspělost, a že si lze představit inteligentní bytost tak rozvinutou, že dokázala svoji násilnickou podstatu utlumit, možná dokonce eliminovat.

U této teze je třeba se zastavit a důkladně ji prozkoumat. Ve sci-fi proběhla už jedna slavná debata na toto téma. Murray Leinster publikoval v roce 1945 svůj První kontakt. Tvůrce nejvýznamnější komunistické utopie Ivan Jefremov na tuto povídku, reflektující princip nedůvěry - a ještě se k ní chci vrátit - novelou Cor serpentis, Srdce hada v roce 1959. Jefremov byl toho názoru, že technologický rozvoj přinese i rozvoj mravní a že bytosti schopné mezihvězdných letů budou eticky tak na výši, že budou pociťovat sounáležitost se všemi bytostmi tohoto druhu kdekoli v kosmu. Pokud by měl pravdu, pak všechny mé dosavadní spekulace jsou naveskrz falešné.

Je tedy třeba vrátit se k podstatě problému.

Uvažujme o kosmické bytosti, ať je to člověk nebo ne-člověk, o bytosti, která došla tak daleko, že byla schopna odkrýt tajemství fyziky do té míry, že dokázala postavit mezihvězdné transportní zařízení a využít ho. Tato bytost prošla dějinami, má za sebou stádium primitivismu, stádium dlouhodobých mezidruhových konfliktů, stádium tápání a hledání společenského uspořádání, stádium omylů a porážek. Myslící bytost si musela vybojovat prostor k životu nejdříve v konfliktu s jinými bytostmi. Každá civilizace je především vrahem a později aspoň utlačovatelem přirozeného přírodního prostředí už proto, že je vybočením z ekologické rovnováhy. Navíc, stále hovoříme o jakési bytosti. Je to hrubé zkreslení faktů. I my říkáme, že člověk je takový a makový, říkáme, že člověk se dostal na Měsíc, že člověk uvažuje o vstup na Mars. Skutečnost je jiná.

Lidské společenství je strukturované a jen malá část lidského společenství je technologicky vyspělá k takovým výkonům. Nelze si představit, že se v dohledné budoucnosti tento stav změní, že ubude mezilidských konfliktů a že se lidská společnost slije do amalgamu - jak to popisoval, ostatně nepřesvědčivě, právě Jefremov kupříkladu ve své Mlhovině Andromedy z roku 1957.

Analogicky můžeme předpokládat, že návštěvníci, s nimiž se eventuálně setkáme, budou mít za sebou především dějiny, tedy sérii vražedných krutostí táhnoucí se do jejich prehistorie, a bude to ostří břitvy jejich společenství. Bude to technologicky nejvyspělejší část jejich společenství, jež vyšle průzkumníky do vzdáleného kosmu.

Znamená to, že tyto bytosti budou stejně jako my poznamenány zkušeností konfliktu. Protože to budou bytosti logické, budou předpokládat, že ti, s nimiž se setkají, budou podobně poznamenání konfliktem. Kulturnost, vyspělost - nazvete všechny myslitelné brzdy agresivity jak chcete - nikdy nedokáží smazat tuto stopu primitivní minulosti z myslí inteligentních bytostí, ať už žijí kdekoli ve vesmíru. Ostatně se domnívám, že kulturnost je vrstva až tuze tenká a funguje pouze za ideálních podmínek. V okamžiku jakéhokoli ohrožení, ať skutečného nebo domnělého - mizí a na scénu se vrací původní primitivní vražedný živočich. Z naší lidské dějinné zkušenosti bych mohl tuto tezi doložit bezpočtem příkladů a nemám důvod proč si myslet, že by tomu mělo být jinak - v jakémkoli civilizovaném společenství kdekoli ve vesmíru, které žije svoje dějiny.

Tím se dostáváme do další části této úvahy, kde bych se chtěl blíže zabývat momentem kontaktu.

Střet pozemšťanů s mimozemšťany byl v literatuře sci-fi důkladně popsán. Nedomnívám se, že jde jen o literaturu, že tedy ve sci-fi nejsou střety popsány proto, že se o nich dobře čte. Právě proto, že se o nich takzvaně dobře čte, svědčí to o naší povaze víc, než cokoli jiného, kategorie střetu nám vyhovuje, nachází příznivé ozvěny v naší duši, krátce - baví nás, protože jsme konfliktní bytosti. Zkusme teď chvilku uvažovat o průběhu a variantách kontaktu. Budu vycházet z prvního souboru scénářů. Odvolávám se na scénáře I./4 a I./5, pro připomínku - scénáře popisující kontakt s civilizací sice vyspělou, ale před vstupem do éry mezihvězdného cestování a kontakt s řádově rovnocennou civilizací.

V literatuře sci-fi nacházíme často princip "výzkumné výpravy". Vycházíme z historické zkušenosti. Křesťanská civilizace má za sebou zkušenost průkopnických zámořských plaveb, kdy byl takzvaně objevován svět, ve skutečnosti dobýván a znásilňován. Také první lety do vesmíru mají podobný charakter, byť bez konfliktů, protože jsme se nedostali tak daleko, abychom mohli narazit na protivníka. Autoři sci-fi metodou extrapolace docházejí k podobné konstrukci. Nejdříve budou vyslány do hlubokého kosmu výzkumné lodě a právě ty se mohou setkat s inteligentními bytostmi.

Pokud půjde o výzkumnou výpravu, její charakter může být v zásadě dvojí: vědecký nebo vojenský. Pokud jde o druhou variantu, tam je princip konfliktu nabíledni. Půjde o předvoj, který bude mít za úkol získat maximum informací nezbytných pro přípravu akcí hlavních vojenských sil. Může ovšem jít o čistě vědeckou výpravu (přičemž podotýkám, že kosmické - takzvaně čistě výzkumné - lety lidstva byly silně kontaminovány vojenskou příslušností, že sice první člověk na Měsíci byl civilista, ale jen proto, aby v uvozovkách "to nevypadalo hloupě", přičemž velitel výpravy Collins a druhý člověk Aldrin na Měsíci byli vojáci a v první vlně letů člověka do vesmíru měli vojáci jasnou prioritu).

Návštěvníci z výzkumné výpravy jsou tedy vědci. Jsou vybaveni vysokou mírou kultivovanosti. Na palubě jejich lodě nebo lodí snad ani žádné zbraně nejsou. Dojde ke kontaktu, ať už podle scénáře I./4 nebo I./5, čili s vyspělou před-hvězdnou civilizací nebo hvězdnou. Hodně bude záležet na průběhu prvního kontaktu. V románu K mrakům Magellanovým v roce 1955 Stanislaw Lem zvažuje eventualitu, kdy vyspělá mimozemská civilizace likviduje první výsadek Pozemšťanů na jejich planetě - ovšem kultivovaní Pozemšťané pochopí motivy, které ji k násilné akci vedlo a zachovají zdrženlivost. Lem byl tehdy stoupencem komunistické ideologie a propagoval teze vyjádřené Jefremovem o vyspělosti a kultivovanosti.

Představme si, co by se dělo v Lemově románu K Mrakům Magellanovým, kdyby děj pokračoval. Pozemšťané by se snažili přesvědčit obyvatele planety, již by chtěli navštívit, že už jsou jiní než oni zlopověstní Atlantiďané, jejichž válečnou kosmickou základnu sami likvidovali, že se změnili, že překonali primitivismus své dějinné minulosti.

Jakou reakci vyvolají dole, na navštívené planetě? Tohle je námět na další román, K Mrakům Magellanovým II. Víme o této planetě jen málo. Její civilizace kontroluje blízký vesmír, nezná mezihvězdné lety. Je tam obranná organizace, zřejmě armáda, která je natolik ostrá, že sáhla bez ultimáta k okamžité ozbrojené akci. Na té planetě jsou zbraňové systémy, už se tam zabíjelo. Sám Lem konstatuje, že obranná preventivní akce byla důsledkem poznání zbloudilé stanice Pozemšťanů. Moment nedůvěry se zde naplno projevil.

Pozemšťané by v této situaci museli vymyslet argumentaci, která by obyvatelstvo navštívené planety o změně své povahy přesvědčila. Dejme tomu, že by takovou argumentaci našli, i když si nedovedu představit, jaká by měla být, jak by vysvětlili změnu a hlavně - jaké záruky by podezíravým Mimozemšťanům (kteří - připomínám - již zabíjeli!) mohli dát. Dejme tomu, že by se argumentace našla. Jakmile by Pozemšťané přesvědčili navštívenou planetu o své bezúhonnosti, někdo by zde - na oné planetě - musel nést odpovědnost za neúměrnou, ba zbrklou ozbrojenou akci. Musel by čelit obviněním, že jednal přinejmenším neuváženě a že udělal fatální chybu, když bezdůvodně povraždil piloty výzkumné letky Pozemšťanů. A jsme u zdroje přinejmenším napětí, ne-li přímo konfliktu. Společnost by byla rozdělena, ozbrojené složky by nechtěly připustit chybu a pokud by se neměly morálně zdiskreditovat, logicky by musely držet tezi, že příchozí se toliko přetvařují, že lžou, že se pouze skrývají za přívětivou maskou a že ve skutečnosti zůstávají těmi ohavnými Atlantiďany - vždyť, ostatně, mají na palubě zbraně - jimiž zastaralou základnu zlikvidovali! Satisfakci by vojákům dal jen nový konflikt, který lze snadno vyprovokovat.

Toto byl nástin detailního scénáře vzniku konfliktu, i kdyby šlo o průzkumný oddíl vědců nadaných těmi nejlepšími úmysly. Uvažujme však dále.

Dejme tomu, že mise průzkumné lodě návštěvníků proběhne bez konfliktu. Byla přijata dobře, kontakt navázán. Budou následovat - nutně - kontakty další. Výzkumné, pak obchodní, tato představa je obsažena v četných povídkách a románech amerického původu.

Pak ovšem nevidím důvod, proč pokračovat - mohu se vrátit k prvnímu souboru scénářů, ke scénáři číslo I./4 a I./5, kde jsem mechanismus vzniku konfliktu popsal. Nejlepší varianta, ve kterou bychom mohli doufat, je rovnováha strachu. Ničivé síly, jimiž hvězdná civilizace nutně disponuje, jsou tak silné, že hrůza z overkill, přezabíjení, přivede obě strany ke kooperaci. Až budu detailněji mluvit o průběhu ozbrojených konfliktů, vyjádřím důvody, proč pochybuji, že by tento mechanismus mohl fungovat.

OBSAHtiskOndřej Neff


Ahoj Jiří,

když už se v trpasličích novinách zmiňuje pro někoho kuriózní jméno planetky (4090) Říšehvězd (viz příloha BT č. 86), zmínil bych se o planetce, jejíž jméno je pro Trpajzlíky možná zajímavější- planetka (7359) Messier.

Její pojmenování bylo náhodnou shodou okolností publikováno v Minor Planet Circular letos v dubnu, právě když vyšel jako příloha BT překlad Messierova katalogu. Budoucího "Messiera" jsem našel na negativu pořízenem 16. ledna 1996 na Kleti 0,63-m Maksutovovou komorou, následovala další pozorování s 0,57-m reflektorem se CCD.

Planetka krouží kolem Slunce mezi Marsem a Jupiterem, jak už mívá většina planetek ve zvyku. O něco přesněji : a= 3,098AU, e=0,177, i=3,667° P=5,45 roku. S. Nakano spočítal elementy dráhy z pozorování z observatoří Kleť, Nanking, Kushiro, Tautenburg, Kitt Peak (Spacewatch), Palomar, Xinglong, Oizumi a Haleakala (NEAT), náš výpočet z kleťskych pozorování byl shodný. V podstatě jsem se původně divil, že mezi několika tisíci pojmenovaných planetek zrovna Messier chyběl, ač je tam spousta lidí, kteří se o astronomii zasloužili (a spousta kuriozit nadto).

Ahoj a jasný nebe přeje
Miloš Tichy, Hvězdárna Kleť

PS: Jen pro zajímavost - Messier je 280. kleťská číslovaná planetka.

OBSAHtiskMiloš Tichý


Stíny vakua IV.

Podle pověstí je Mléčná dráha mateřským mlékem bohyně Hery, které se na nebi rozprsklo, když ji od prsu Zeus odtrhl jejich dítě Herkula. Ten se díky tomu jednak nenajedl a jednak ztratil možnost stát se nesmrtelným. Jak známo, nakonec se mu to ale podařilo. Australští domorodci a také Číňani zase považovali Mléčnou dráhu za nebeskou řeku s mnoha světlými ostrovy.

Krémový pás táhnoucí se oblohou s mlékem ani vodou nic společného nemá, proto musíme tajemství jeho skvrnitosti hledat jinde: Hvězdy jednoduše něco stíní. Směrem, kde je Mléčná dráha temnější, se nalézají bližší či vzdálenější, méně či více průhledná prachová mračna, jež zeslabují světlo za nimi ležících hvězd. Podobně jako mlha v noci brání spatřit vzdálenější pozemská světla.

Gapoškinova Mléčná dráha

O Sergeji Gapoškinovi jsme se na stránkách Bílého trpaslíka již zmiňovali. V letech 1956 až 1957, aby si ukrátil dlouhou chvíli při pořizování emisních spekter, sestavil podrobnou studii vzhledu Mléčné dráhy. Kromě velmi pěkné kresby, kterou bohužel nemůžeme reprodukovat, došel i k těmto zajímavým závěrům:( S. Gaposchkin, The Visual Milky Way, Vistas in Astronomy, Vol. 3)

 • I když se to na první pohled nezdá, jsou temné oblasti v Mléčné dráze rozmístěny takřka rovnoměrně. Tvoří souvislý pás, jež je na několika místech přerušen a různě zkroucen.
 • Temný pás rozděluje Mléčnou dráhy na dvě stejné části; severní je nejjasnější v souhvězdí Lodního kýlu, jižní ve Střelci.
 • Temný pás v Plachtách a Lodním kýlu má velmi zajímavý tvar podobný písmenu S. Sahá od e Carinae po l Velorum.
 • Pytel uhlí v Jižním kříži není izolovaný. Navazuje na něj podobný útvar Plechovka na uhlí- tedy uhlák) v Lodním kýlu, jenž se dotýká "esovité" struktury. Základna Pytle uhlí je spojena s Příkopem, temným pásem u a Centauri.
 • Příkop začíná u a Centauri, táhne se středem Mléčné dráhy a pak, před souhvězdím Pravítka, se stáčí směrem k a Scorpii. Pak se rozšiřuje a pokračuje dál až do souhvězdí Orla. Zřetelně obtéká střed Galaxie - centrální výduť.
 • Ve středu výdutě je několik nepravidelných temných Skvrn, jenž se na levé straně od středu Galaxie napojují na Příkop,
 • Rozložení zářivé hmoty Mléčné dráhy je zcela zřetelné - až na oblasti ve Vozkovi a Perseovi. Zde je nejméně nápadná.
 • Žádnou z oblastí Mléčné dráhy není možné prohlásit za nejvýraznější - s jedinou výjimkou, kterou je oblast kolem Střelce. Nejjasnější část centrální výdutě je poblíž temného pásu v Hadonoši u q Ophiuchi. Střed Galaxie je ukryt za temnými oblastmi. Centrální výduť není souměrná vůči galaktické rovině.
 • V různých částech Mléčné dráhy leží několik menších proudů a jezer - ať už temných či světlých. Za pozornost stojí především světlý proud mezi h Carinae a u Velorum.
 • Nejjasnější částí Mléčné dráhy je v okolí h Velorum, druhá v pořadí je ve Střelci.
 • Magellanova mračna mají podobu odtrhnutých kusů Mléčné dráhy. Platí to zvláště pro Velké mračno, které má "esovitý" tvar, s hlavní osou kolmou na rovinu Galaxie, směrem na g Volantis. Malé mračno má nepravidelný tvar, vypadá jako "buřtík".
 • Celková jasnost Mléčné dráhy je mezi -5 až -6 magnitudy. To proto, že když byly oblasti Střelce, Kentaura, Kříže a Lodního kýlu za bezměsíčné a bezoblačné noci vysoko nad obzorem, umožnilo jejich světlo bezpečnou chůzi v jinak zcela temných místech.

Schematická kresba Mléčné dráhy publikovaná Sergejem Gapoškinem ve Vistas in Astronomy v roce 1957. Jednotlivé temné oblasti jsou označeny různými jmény. Ta se ale ve většině případů nepoužívají.

Gapoškin se také pokusil zachytit vzhled Mléčné dráhy tak, jak by mohla vypadat, kdybychom se na ni podívali z větší dálky než leží Slunce. V takovém místě by samozřejmě nebyly vidět místní molekulová mračna. Naše Galaxie by získala vzhled standardní spirální galaxie viděné z boku. Vévodil by ji mohutný temný pás a tu a tam nějaká zářivá hvězda.

Barevní excess E(B-V)

Ve druhém díle seriálu jsem se zmínil o barevném excessu EB-V, tedy rozdílu pozorovaného barevného indexu (B-V) a barevného indexu, jenž by hvězda měla bez mezihvězdného zčervenání (B-V)0.

EB-V= (B-V)-(B-V)0

Hodnoty EB-V určené u různých objektů, spolu s jejich vzdálenostmi, umožňují zkonstruovat mapy rozložení mezihvězdné látky zeslabující procházející světlo. Zpravidla se studují zářivé hvězdy spektrální třídy O a B - jsou totiž vidět na veliké vzdálenosti a jen tak něco je nezeslabí. Nemusíte přitom vůbec pozorovat, stačí si vzít již současné katalogy a z nich si oba potřebné údaje vypsat.

V posledních létech bylo publikováno hned několik takových prací. Já jsem si vybral diagram P. B. Luckeho(P. B. Lucke, The Distribution of Color Excess and Interstellar Reddening Material in the Solar Neighborhood, Astronomy and Astrophysics 64, 367-377, 1978). Najdete ho na další stránce. Kontury v něm spojují místa se stejným barevným excessem přepočítaným na jeden kiloparsek. Vnější čáry odpovídají hodnotě 0,5 mag/1 kpc, následující 1,0, 2,0 a poslední 4,0 mag/kpc. Tam, kde je excess největší, je nejvíce materiálu způsobujícího mezihvězdné zčervenání (tedy temných mlhovin). Diagram zachycuje okolí Slunce do vzdálenosti 500 parseků, přibližně v rovině Galaxie. Tečkami jsou vyznačeny polohy některých reflexních mlhovin, na okraji galaktická délka l ve stupních.

Prachový komplex s galaktickou délkou 305 stupňů odpovídá polohou a vzdáleností (150 až 175 parseků) jižnímu Pytli uhlí. Na 175 stupních (175 parseků daleko) najdete temné mlhoviny v Býkovi. Mezi desíti a padesáti stupni galaktické délky se táhne Velká trhlina.

Vydejme se na procházku

a začněme Střelcem: V tomto souhvězdí můžete pozorovat hned čtyři různé "vrstvy" Galaxie. Nejvzdálenější je rozsáhlé světlé mračno severně od q a d Sagittarii. Fakticky se jedná o vůbec nejvzdálenější strukturu, kterou lze vidět bez dalekohledu. Je totiž vnější částí centrální výdutě - hvězdy Velkého oblaku Střelce leží kolem 20 tisíc světelných let daleko. Valná část výdutě je ale spolehlivě zakryta za molekulovými mračny.

Obdobným oknem, kterým se můžete podívat ke středu Galaxie, je Malý oblak Střelce - známá M 24. Leží asi 15 tisíc světelných let daleko, patří tedy k takzvanému Vnitřnímu rameni. To, spolu s ramenem Střelce, tvoří hlavní dvě spirální struktury Galaxie.

Temné mračno ohraničující M 24 je již součástí třetí struktury, kterou můžete ve Střelci spatřit: patří do ramene Střelec. V něm leží většina emisních mlhovin a otevřených hvězdokup rozmístěných mezi souhvězdím Střelcem a Lodního kýlu, jmenovat lze M 8 (Lagunu), M 20 (Trifid), M 17, M 21 a M 18, i většina velkých molekulových oblaků.

Poslední spirální strukturou je - jak jinak - Místní rameno, někdy též zvané Orionovo, do kterého patří Slunce. Jeho součástí jsou hvězdy Čajové konvice, otevřené hvězdokupy M 23, M 25 a M 6.

Jak už jsme si řekli, rameno Střelce pokračuje dál na jih až k souhvězdí Lodní kýl (Carina). V této části nebe najdete nádhernou otevřenou hvězdokupu NGC 6231 a jí obklopující asociaci, NGC 6193 v Oltáři a Šperkovnici NGC 4755 v Kříži. Galaktické rameno zde obtáčí střed a mizí v dáli. Zatímco objekty ve Střelci jsou pět až sedm tisíc světelných let daleko, NGC 6231 leží ve vzdálenosti šest tisíc sv. let, kupa v Oltáři čtyři a půl tisíce sv. let a NGC 4755 již osm tisíc světelných let daleko.

V souhvězdí Kříže, na galaktické délce l=305 °, je také jedna z nejznámějších temných mlhovin: Pytel uhlí. Tento malý oblak prachu a plynu patří k Místnímu rameni. Je skutečně velmi malým mračnem s průměrem asi šedesát světelných let. Dohromady by vydal na pouhých čtyřicet tisíc Sluncí. Nápadný se jeví pouze v kontrastu s okolní zářivou Mléčnou dráhou.

Australští Aboridžinové viděli v Pytli uhlí ptáka emu sedícího poblíž keře, jenž představoval Jižní kříž. První evropští mořeplavci ho analogicky pojmenovali Magellanova skvrna či Magellanovo temné mračno. Má velikost asi osm krát pět stupňů a obsahuje jedinou okem viditelnou hvězdu.

Severovýchodní část spirálního ramene Střelec pokračuje až do souhvězdí Štítu. Zde, v místech Oblaku ve Štítu, opět zahýbá. Nedíváme se tudíž skrz rameno ale podél. Obdobný záhyb najdete i na jižní obloze v okolí mlhoviny Klíčová dírka (NGC 3372) u h Carinae. Když se ale podíváte pozorněji, zjistíte, že zatímco Oblak ve Štítu je od středu Galaxie vzdálen asi 25 stupňů, Oblak v Lodní zádi je celých 75 stupňů daleko. Vysvětlení je prosté: Rameno Střelec vybíhá ze středu Galaxie směrem v souhvězdí Štítu. Naopak v Lodní zádi je již daleko od něj, obtáčí střed a mizí za ním. (Pro zajímavost uvádím, že Slunce při oběhu kolem středu Galaxie směřuje někam směrem k Denebovi.)

Oblak ve Štítu je pouze malou částí okraje spirálního ramene Střelce. Zbytek zakrývají mlhoviny Velké trhliny, jenž rozděluje letní Mléčnou vedví. Když se pozorně podíváte na diagram uvedený na straně 11, najdete ji mezi l=10 až 55°. Jedná se o rozsáhlý komplex, jenž začíná ve vzdálenosti 50 parseků a končí někde kolem 375 parseků.

Nejširší je v Hadonoši, naopak nejužší a s ostrými hranicemi v Labuti - jeho jižní konec je k nám totiž blíže než severní. Jelikož je řetěz mlhovin mírně skloněn vůči rovině Galaxie, je Mléčná dráha v Labuti jasnější na severozápadě od Velké trhliny, zatímco v Orlovi na jihovýchodě. Detailní radioteleskopická pozorování ukazují, že navazuje na další pás temných mlhovin v jižních Plachtách. Zdejší mlhoviny však příliš nápadné nejsou - chybí zde zářivé pozadí Mléčné dráhy.

Naše Galaxie z nadhledu. V modelu jsou označena některá spirální ramena. Nenápadným kroužkem mezi ramenem Persea a Střelce je uvedena poloha Slunce. Zřetelně je vidět, že zcela zásadní význam na vzhled naší Galaxie mají pouze dvě spirály: Vnitřní a Střelce. Ostatní jsou bezvýznamné.

Jak Gapoškin pozoroval Mléčnou dráhu

Základním výsledkem Gapoškinovy studie byla detailní kresba celé Mléčné dráhy. Jeho postup může být inspirací i pro vás. Jak sám uvádí, nejdříve ze všeho, si zakreslil nejjasnější hvězdy Mléčné dráhy. Pak modrou pastelkou temné oblasti a červenou oblasti světlé. Jelikož mohl vždy sledovat velké části Mléčné dráhy, porovnával intenzitu jednotlivých míst mezi sebou - odstranil tak různé vlivy na jejich nápadnost (výška nad obzorem, mezní hvězdná velikost apod.). Před pozorováním pobýval vždy nejméně patnáct minut v úplné tmě.

Jakmile pořídil skicy několika částí Mléčné dráhy, překreslil je pomocí tužky na papírový pás o délce asi jeden metr. Snažil se přitom zachovat rovnoměrnou škálu jasů jednotlivých částí. V originále měl nejsvětlejší oblasti nejtmavší, na výsledné kresbě je ale převedl do negativu.

Nápadný Oblak v Labuti je obdobný případ jako Oblak ve Štítu. Opět se zde díváme podél spirálního ramene, tentokráte však našeho vlastního (Orionova).

Souhvězdí Orla obsahuje jen velmi málo otevřených hvězdokup. V knížkách Burnham's Celestial Handbook najdete ve Štítu pět kup, v Lištičce devět, ale v mnohem rozsáhlejším Orlovi pouze tři. To proto, že Mléčnou dráhu v této části nebe tvoří oblasti mezi ramenem Oriona a Střelce. Jsou zde jen velmi blízké či naopak značně vzdálené (a o to slabší) hvězdy.

V Labuti se tedy díváme na okraj Místního ramene. Patří do něj asociace Cygnus OB7, ke které náleží Deneb a Severní Amerika (NGC 7000). Jejich vzdálenost se odhaduje na tisíc pět set světelných let. Mnohem dál je Granátová hvězda (m Cephei) a přidružená asociace Cepheus OB2 (3 tisíce sv. let).

Jak už jsme si řekli, Slunce při oběhu kolem středu Galaxie směřuje někam k Denebovi. Okraj Místního ramene v Labuti se tedy také stáčí směrem ke středu, zatímco na druhé straně (Lodní záď, Plachty) míří směrem od středu.

Když se postavíte čelem k Denebovi, budete mít po pravé ruce střed Galaxie (Střelec), naopak po levé směr přímo opačný (Vozka, Blíženci). Směrem doleva spatříte Kasiopeju. V tomto souhvězdí se tedy díváme ve směru galaktické rotace, avšak ven z Místního ramene. Jelikož se zde nenachází rozsáhlá oblaka mezihvězdné hmoty, můžete se kochat pohledem na vzdálenější rameno Persea. Patří do něj veliké množství jasných objektů. Namátkou mohu jmenovat M 52, NGC 457 (známý E.T.), NGC 7789 a samozřejmě c a h Persei.

Rozložení barevného excessu podél galaktického rovníku v oblasti mezi Albireem a g Cassiopeiea. Nejtmavší oblasti nejvíce zeslabují světlo. V oblasti s galaktickou šířkou 65 stupňů (vyznačena na vodorovné ose), najdete známou Rybu na míse - mlhovinu v okolí h Cygni. Rozsáhlá oblast kolem osmdesáti stupňů není nic jiného než Severní pytel uhlí. Leží mezi g a a Cygni. Poslední malá temná mlhovina, s délkou asi 112 stupňů, leží v okolí M 52.}

Zimní část Mléčné dráhy již není výrazná. Tímto směrem totiž leží galaktické anticentrum (přesně 3,5 stupně východně od b Tauri), proto zde chybí zářivé pozadí. V místech s šířkou l=175 stupňů leží rozsáhlý komplex molekulových mračen v Býku. Nápadný není, na mapkách pořízených prostřednictvím Guide Star Catalogue, však vcelku slušně vynikne. V některých částech přitom zeslabuje přicházející světlo až o třicet magnitud. Je také oblastí, kde se dnes tvoří nové (málohmotné) hvězdy. Jednou z takových je například slavná T Tauri objevená v druhé polovině minulého století Johnem Russellem Hindem.

Většina objektů zimní oblohy tedy patří do Místního ramene. Proto tu najdete množství blízkých hvězdokup, mlhovin i jednotlivých hvězd. Začneme-li v Perseovi, je nutné jmenovat asociaci kolem a Persei (550 sv. let), Plejády a Hyády, asociaci Orion OB1 (střed asi 1500 sv. let) a Canis Major OB1 (2500 sv. let).

Některé objekty však leží ještě dál. Kupa NGC 1893 ve Vozkovi se umisťuje do vzdálenosti deset tisíc světelných let. NGC 2158, kterou najdete poblíž M 35 je ještě o pět tisíc světelných let vzdálenější. Obě jsou součástí struktur na vnějším okraji Galaxie.

Budeme-li pokračovat v cestě Mléčnou dráhou dál na jih, dostanete se do již popisovaných oblastí. Nejdříve v Lodní zádi a Plachtách minete okraj Místního ramene a pak dorazíme opět k rameni Střelce. Tím se naše procházka, stejně jako seriál Stíny vakua, uzavřela.

Rozmístění hvězd v okolí Plejád. K vytvoření mapky byl použit počítačový atlas MegaStar, který umožňuje vykreslit hvězdy v rozsáhlých oblastech stejně velkými body (v negativu).

OBSAHtiskJiří Dušek


Co svítí víc:okem viditelné hvězdy nebo Mléčná dráha ?

Umělé osvětlení a znečištěné ovzduší - to jsou dva hlavní nepřátelé pozorování hvězdné oblohy ve velkých městech. Obloha je zde chudičká - ke slovu se dostávají jen ty nejjasnější hvězdy, matný pás Mléčné dráhy je tu ke spatření jen při plošném výpadku dodávky elektrického proudu. Zdálo by se, že Mléčná dráha složená z milionů slaboučkých hvězd jen stěží může soutěžit se světlem lampiček těch jasných hvězd, které se prosadí vždy.

Opak je však pravdou. Kdybychom složili světlo všech hvězd viditelných pouhým okem, pak by výsledná jasnost takového objektu odpovídala jasnosti 82 hvězd nulté velikosti, tedy jasnosti 82 Arkturů nebo Veg. Rozptýlené, mlhavé světlo celé Mléčné dráhy je však mnohem silnější, v souhrnu je srovnatelné se světlem 294 Veg! Celkově tedy září Mléčná dráha 3,5krát více než hvězdy viditelné bez pomoci dalekohledu.

Proč tedy Mléčnou dráhu spatříme jen za dobrých pozorovacích podmínek, zatímco hvězdy najdeme na setmělé obloze vždy? Je to záležitost kontrastu. Světlo hvězd je zkoncentrováno do nesmírně malé plošky oblohy a nedá se tudíž přehlédnout ani na velice světlém pozadí. Mléčná dráha je naproti tomu zdrojem plošným, s nímž si světelné znečištění oblohy snadno poradí.

Viditelnost Mléčné dráhy je úzce spjatá s ekologií. Příčinou světelného znečištění oblohy jsou nevhodně řešená svítidla pouličního osvětlení, která z větší části svítí spíše do prostoru než na chodník. Svému účelu neslouží a jen ujídají z našeho společného energetického krajíce. Neprůhlednost atmosféry, působená vysokým obsahem průmyslových exhalací v ovzduší, pak přímo souvisí s neekologickými provozy. Chceme-li přežít, musíme se s těmito nedostatky rychle vyrovnat. Začneme-li i ve velikých městech vidět Mléčnou dráhu, bude to znamenat, že jsme na dobré cestě.

Z. Mikulášek, Z. Pokorný, 220 záludných otázek z astronomie, Rovnost 1996.

OBSAHtiskZdeněk Mikulášek


DOBSON snadno a rychle

Tento článek by měl být návodem či inspirací těm, kteří mají doma základní součásti zrcadlového dalekohledu, tedy zrcadlo, tubus, případně sekundární zrcátko a okuláry, a kteří nevědí, co s tím, protože si myslí, že žádná montáž nelze postavit bez soustruhu. Chtěl bych vás přesvědčit o opaku a to tak, že vám popíši, jak jsem stavěl dalekohled já.

Už od léta mi doma leželo zrcadlo (f=1054 mm), objímka na něj a plechový tubus, které jsem vyrobil na prázdninovém kursu výroby astronomické optiky na hvězdárně v Rokycanech (všem zájemcům vřele doporučuji). Původně jsem počítal s tím, že z toho postavím dalekohled až po maturitě, tedy o prázdninách. Pak jsem si ale uvědomil, že už v březnu nás navštíví kometa Hale-Bopp, a když nás pak na jaře školy příjemně překvapili týdnem chřipkových prázdnin, kterému navíc předcházel týden řádných jarních prázdnin, dal jsem se rychle do díla a dalekohled včetně montáže jsem za ty dva týdny skutečně postavil.

Jedním z hlavních problémů, které jsem při konstrukci řešil, bylo samozřejmě upevnění sekundárního zrcátka. Vzhledem ke svým velice omezeným možnostem obrábění součástek, jsem se rozhodl pro nejjednodušší řešení - upevnění na drát. Zvolil jsem drát o průměru asi tři milimetry, který se ještě dá dobře ohnout, ale zároveň už je dost pevný. Jeden jeho konec jsem uchytil na tubus dalekohledu (pomocí šroubků) a na druhý jsem připevnil dřevěný váleček, seříznutý na jednom konci pod úhlem 45 stupňů - na takto vzniklou eliptickou plochu jsem chtěl přilepit zrcátko. Jelikož ale lepení není můj oblíbený postup a navíc jsem neměl vhodné lepidlo, upevnil jsem nakonec zrcátko z boku čtyřmi "pacičkami", což umožňuje také jeho snadnou demontáž. Zrcátko jsem si objednal u firmy ATC Přerov, neboť jsem neměl dost času ani chuti k jeho broušení. Měl jsem obavy z toho, zda se takto upevněné zrcátko nebude chvět, ale celkem to ujde, obraz se chvěje jen při prudším pohybu dalekohledu a chvění mizí asi po jedné sekundě.

Okulárový výtah jsem také vyrobil zcela primitivně: do čtvercového prkénka jsem vyřezal lupenkovou pilkou kruhový otvor (a vypiloval nerovnosti). V něm se posouvá krabička od Celaskonu, v jejíž zátce je upevněn okulár. Pilováním jsem docílil toho, že se okulár neposouvá ani příliš těžce, ani příliš lehce, a jsem s ním naprosto spokojen.

Hlavním problémem však zůstala montáž. Rozhodování o jejím typu jsem však neměl těžké, v mých možnostech byla jen montáž typu dobson. Ložiska pro pohyb kolem vodorovné osy jsem zhotovil ze dvou plechovek od játrové paštiky (jsou výhodné v tom, že nemají svár), které jsem po připevnění vyplnil sádrou, takže jsou teď naprosto pevné. Jsou přišroubovány ke dvěma prkénkům, která jsou pak upevněna na dalekohled dvěma ocelovými pásky od přepravních beden (stejně - tedy na dvou páscích obepínajících tubus - je upevněn i hledáček, což je polovina původního binokuláru 6x18). Ložiska jsou kluzná, leží ve dvou v řezech tvaru V ve dřevěné "bedně", která tvoří většinu vlastní montáže. Bedna je otočná kolem svislé osy a leží na třech kolečkách přišroubovaných na dřevěném trojúhelníku, který tvoří se svými třemi nožkami podstavec celé montáže.

Taková je tedy konstrukce mého dalekohledu. Po mechanické stránce je velice dobrý, i když samozřejmě není nad paralaktickou montáž s hodinovým strojem. Lze jím velmi jemně hýbat v obou osách, sám od sebe se však dalekohled ani nehne. Jsem s ním spokojen i po optické stránce, splnil všechna má očekávání a některá dokonce překonal. Sehnal jsem čtyři mikroskopické okuláry (všechny zadarmo, vyřazené), ale používám kvůli kvalitě hlavně dva - 12,5 mm (zvětšení 84x) a 8,3 mm (126x). Zorné pole dalekohledu je 32 a 15 úhlových minut. Dalekohled má dosah asi 12,7 mag, na Měsíci s ním rozliším krátery velké asi sedm kilometrů. Na Marsu s ním byla pozorovatelná polární čepička, na Jupiteru nádherné detaily v atmosféře, zajímavá byla i vnitřní koma Hale-Bopp a skvělý Saturn se svými prstenci. Dalekohled je vhodný hlavně na menší deep-sky objekty, ale pozoruji s ním i proměnné hvězdy, přestože má malé zorné pole.

Máte-li tedy doma také součásti dalekohledu, neváhejte a postavte si dobsona! Je jednoduchý, levný, snadno přenosný a pro běžné pozorovaní zcela vyhovuje (zní to jako televizní reklama). Mnoho úspěchů a dobrých nápadů při stavbě přeje

OBSAHtiskLukáš Král


Toulky úpickou oblohou

Ahoj všem, tak jsem letos rozhodl přispět se svou troškou do mlýna, éé totiž do Bílého trpaslíka. Ve čtvrtek 26. června jsme s Janou Rychlou dorazili na miniexpedici na hvězdárně v Úpici. Náš původní příjezd se o opozdil asi o tři a půl hodiny - vojenskou službu právě ukončivší mladíci totiž způsobili nemalé zpoždění rychlíku. První noc jsem moc nepozoroval, jenom trochu Jupiter, u kterého jsem zahlédl vstup měsíce Io do stínu. Poté jsem uklidil dobsona (35 cm v průměru) a šel spát, abych byl vzápětí vyrušen příjezdem dvou dalších "delegátů" (oni ví).

V noci z pátku na sobotu vydatně mrholilo, a tak jsme byli rádi, že se dal vůbec rozdělat oheň. Zato následující večer (28./29. června) jsem si vše vynahradil. Kolem 22. hodiny se začalo jasnit a rozfoukávat.

M 27 (NGC 6853), mhv 5,7 mag, dobson 300/1800, zvětšení 108x: Symetrické na sobě postavené kužely (špičkou), asi stejně jasné.

M 57 (NGC 6720): Modrozelený prstýnek až oválek, zploštělý asi 1:1,5, úhlová velikost 30 vteřin, centrální hvězdu jsem nespatřil.

M 13 (NGC 6205): Fantastická, jako na fotce, připomíná mi rozhozenými rameny kraba.

M 92 (NGC 6341): O něco menší, koncentrovaná do středu.

M 56 (NGC 6779): Slabší, nevýrazný obláček, asi 1,5 stupně severovýchodně pod M 57.

M 11 (NGC 6705): Veliká otevřenka ve Štítu, mám dojem, že ji vidím i okem, ale je to spíše zdání. Je tam ten hvězdný oblak. Asi v 1/3 průměru směrem na jihovýchod je hvězda 5. velikosti, oranžové barvy. Kolem půlnoci přichází slabá oblačnost, tak se jdu občerstvit. Potom se opět vyjasňuje, já pokračuji:

M 81 (NGC 3031), M 82 (NGC 3034): Po chvilce zápasení ji dostávám do zorného pole a hledí. U osmdesátdvojky je v polovině výrazně vidět prachové přerušení. Možná, že by se dalo vytlačit víc, vždyť je to dobson třicítka, ale mám dojem, že není optimálně zcentrovaný, a navíc mi někdo z omladiny co chvíli svítí s bílou baterkou do očí.

M 71 (NGC 6838): Jasná, snadná k nalezení, výrazně protáhlá, u hvězdy g Sge.

c a h Persei (NGC 869, 884): To snad každý zná. Na ty dvě je to asi moc veliké zvětšení. "Há" mi připadá bohatší na hvězdy.

M 31 (NGC 224): Je vidět jen jádro a nevelká část ramen. Asi už zase lezou mraky (nebo kouř z ohně). Jihovýchodní rameno se mi jeví jasnější. M 32 (NGC 221) bez podrobností, skoro až hvězdný vzhled.

NGC 457: Krásná otevřenka, připomíná človíčka nebo Ježíška (trnová koruna nad hlavou). Leží u hvězdy f Cas.

NGC 7789: Velice pěkná a veliká otevřená hvězdokupa. Nevejde se ani celá do zorného pole.

NGC 6939: Naposledy zkouším najít otevřenku v Cepheovi, ale už se to nedaří. Hodně totiž ruší vycházející Měsíc a já jsem také krásně utahaný.

Okolo půl čtvrté ráno se chystám uklidit dalekohled, ale náhle mě upoutává jasná hvězda asi deset stupňů jihovýchodně od Měsíce. Hle - Saturn, zajásal jsem. Už jsem dlouho krasavce neviděl. Naposledy tedy mířím dalekohled k nebeským výšinám a vychutnávám tuto překrásnou planetu. Prstence už jsou krásně rozevřeny a je vidět i jeden tmavý pás na jižní polokouli. Vzhledem k pokročilému svítáni dává "třicítka" rekordy.

Asi tři průměry planety vidím jasný měsíc. Pod planetou jeden a půl průměru severně další a po chvíli spatřím ještě jeden východně - asi půl průměru - u prstenců. Mám dojem, že u prstenů na západní straně vidím ještě jeden, ale nejsem si jist. Uklízím dalekohled a pomalu v hypnóze odcházím spát. Dobrou chuť, totiž dobrou noc (ráno).

OBSAHtiskLeon Miš


Merkur a prkýnka aneb totální amatérismus v astrofotografii

Já vím, nadpis zní šíleně, ale to, co obsahují následující řádky, by mělo být povídání o přístroji, jehož konstrukce je řešena pravě v duchu nadpisu. Tím neobyčejným zařízením je moje fotografická montáž.

Velkou zásluhu na vzniku mají obě "komety století", tedy Hyakutake a Hale-Bopp, neboť ony byly jedním z hlavních podnětů k její stavbě. Když loni bez varování vpadla na nebe Hyakutake v tak nevhodnou dobu, jakou je konec třetího čtvrtletí školního roku, vůbec jsem neměl stavbu nějaké fotografické montáže v úmyslu. Kometu jsem sice fotografovat chtěl, ale počítal jsem s tím, že udělám nějaký ten snímek na hvězdárně, na montáži dalekohledu Coude, a tak jsem koupil citlivý film a vyhlížel kometu. Zprvu byla vidět jen ráno, pak nastalo největší přiblížení a stala se cirkumpolární. Ale ouha - s focením byly problémy. Většinou bylo oblačno. Pokud bylo jasno, psala se druhý den čtvrletka a bylo na sedm. Pokud jsem přesto šel na hvězdárnu, byl tam pochopitelně takový nával, že na astrofoto nebylo ani pomyšlení a než odešel poslední návštěvník, byl jsem už zase na cestě domů posledním k tomu vhodným autobusem (nepřipomíná vám to Murphyho zakony?!). Všechno to skončilo tak, že kromě hromady statických fotografií pořízených narychlo doma, mám jen jeden pointovaný snímek Hyakutake a to navíc, když už byla pěkně daleko.

Shon kolem vlasatice skončil a pomalu se blížila dlouho očekávaná Hale-Bopp. S hrůzou jsem si však uvědomil, že okamžik jejího přiblížení vychází na úplně stejnou dobu, jako tomu bylo před rokem u Hyakutake, a že tedy mohu očekávat stejné problémy, znásobené navíc tím, že budu mít dva měsíce před maturitou!

Pak ale přišel podzimní seminář APO a na něm přednáška Mariána Urbaníka o astrofotografii, v jejímž rámci jsem se dozvěděl o možnosti postavit si jednoduchou fotografickou montáž na principu prkénka, jenž je otočné kolem osy rovnoběžně s osou zemskou a je při tomto pohybu poháněno (tlačeno) šroubkem, kterým ručně otáčíme jednou za minutu (podle sekundové ručičky hodinek). Hned mě napadlo, že by tento geniální nápad mohl pomoci vyřešit mé očekávané potíže s fotografováním Hale-Bopp. Jednoduše si postavím takovou montáž a až kometa přiletí (a bude-li jasno), budu fotit pěkně doma a nebudu na ničem závislý.

Avšak nastala zima a montáž byla pořad jen v mé hlavě, protože jsem jako obvykle přecenil množství svého volného času. Se stavbou jsem začal až koncem vánočních prázdnin, ale ještě předtím jsem dostal další skvělý nápad - budu to celé pohánět motorkem! Tato idea, jako ostatně většina vynálezů, vznikla z pohodlnosti, a to při představě, jak ručně otáčím čtvrt hodiny šroubkem v desetistupňovém mrazu. Nač ale shánět drahý krokový motor, když mi doma leží starý modelářský motorek a stavebnice Merkur! První, co jsem sestrojil, byla tedy převodovka, zhotovena ze zmíněné stavebnice. Bohužel mi však chyběla ozubená kolečka, a tak jsem použil kolečka bez ozubení a propojil jsem je vzájemně gumičkami na vlasy (obdoba řemenového převodu). Dlouho jsem experimentoval, až jsem stvořil kompletní převodovku s poměrem vstupních a výstupních otáček asi 5000:1(!) a na vstupu jsem tak dostal kýžené otáčky 1 ot./min.

Dále už následovala stavba vlastní montáže (o víkendech). Přístroj nemá vlastní stojan, je nutné jej stavět na masivní stůl či jiný pevný podstavec. Základní nosnou konstrukci tvoří pravoúhlý trojúhelník sešroubovaný ze tří prken o tloušťce 2,5 centimetru a šířce 13 centimetrů. Jeho strany měří přibližně 46, 34 a 30 centimetrům. Trojúhelník stojí přeponou na podložce (na stole). Kratší odvěsna se od přepony zvedá pod úhlem 50 stupňů a míří k polárce, delší odvěsna je na ni samozřejmě kolmá a míří k nebeskému rovníku. Polární osou je pant, jaký se používá u skříňových dveří. Jednou stranou je upevněný na destičku, která tvoří prodloužení kratší odvěsny, na jeho druhém křídle je přišroubováno otočné rameno (s fotoaparátem na výkyvné hlavici). Toto rameno se otáčí rovnoběžně s delší odvěsnou, asi tři centimetry nad ní (tedy v rovině zem. rovníku, kolmo k polární ose). Aby nebyl pant příliš namáhán, je rameno na dolním konci podpíráno malým kolečkem (pod nábytek, zakoupeno v železářství) uchyceným na delší odvěsně. Otočné rameno je z boku tlačeno šroubkem, jehož matice je připevněna také na delší odvěsně. Abychom při správném chodu montáže otáčeli šroubkem jednou za minutu, musí být šroubek umístěn ve vzdálenosti v od polární osy, přičemž

v = s cotg f

f je uhel, o který se pootočí Země za minutu, tedy 0,25 stupně, a s je stoupání šroubku, tedy vzdálenost, o kterou se šroubek v matici posune při jednom otočení kolem své osy. Já jsem použil šroubek se stoupáním 1,25 cm a v vyšlo 28,6 cm.

Motorek i převodovka jsou upevněny na otočném rameni a otáčivý pohyb se z převodovky na šroubek přenáší opět pomocí dvou koleček a gumičky.

Samostatnou kapitolou je elektrický obvod motorku. Je přizpůsoben pro napájení osmivoltovým transformátorkem nebo šesti monočlánky střední velikosti (používám nabíjecí, 1500 mAh). Otáčky motorku lze seřídit otočným potenciometrem a dále regulovat v průběhu expozice pomocí dvou tlačítek na "dálkovém ovládání" - jedno otáčky zvyšuje, druhé snižuje.

Na prodlouženém konci šroubku je upevněno něco jako sekundová ručička s ciferníkem, která se tedy otáčí stejnou rychlostí jako šroubek a slouží ke kontrole otáčení. Pomocí výše zmíněných tlačítek reguluji během expozice otáčky motorku tak, aby se tato ručička na pozadí "ciferníku" otáčela stejně rychle jako sekundová ručička hodinek, umístěných poblíž. Ručička s ciferníkem i hodinky jsou osvětleny červenými LED diodami.

Poslední součástí přístroje je jednoduchý optický zaměřovač sloužící k namíření polární osy směrem na Polárku. Skládá se ze zrcátka se záměrným křížem a z hrotu, umístěných tak, že přímka procházející křížem a zároveň hrotem, je rovnoběžná s polární osou. Pokud je montáž správně ustavena, uvidíme tedy v zrcátku uprostřed záměrného kříže špici hrotu a těsně u ní Polárku. Vím, že Polárka není přesně na nebeském pólu, proto plánuji nahradit tento zaměřovač jiným, dokonalejším.

Celá montáž stojí na třech šroubech, jejich vysouváním a zasouváním ji lze přesně ustavit. Nejvíce vás určitě zajímá, co taková skládačka dovede. Abych se přiznal, z prvních snímků jsem moc nadšen nebyl. Ukázalo se, že montáž sice bezvadně pointuje v rektascenzi, avšak ujíždí v deklinaci. Na třicetiminutové (maximální možné) expozici objektivem 2/58 byly už hvězdy velmi znatelně protaženy ve svislé čárky. Může za to fakt, že při stávající konstrukci nelze montáž zcela přesně ustavit, proto v budoucnu hodlám vymyslet nějaký přesnější způsob zaměření polární osy na severní nebeský pól. Avšak i při dnešním stavu lze s mou montáži pořídit velice pěkné snímky. Ukázalo se, že bez znatelného rozmazání hvězd lze exponovat 5-6 minut základním objektivem 58 mm a asi dvě minuty objektivem 3,5/135 (není to zas tak špatné, když si uvědomíte, že staticky můžete s objektivem 135 mm exponovat nanejvýš čtyři sekundy). Při použití 800 ASA filmu lze v případě obou objektivů zachytit hvězdy asi 9 mag.

Tato montáž nakonec zcela splnila mé očekávání při fotografování komety Hale-Bopp. Její snímky oběma objektivy jsou velice pěkné, troufám si říci nádherné jako kometa sama. Nejhezčí snímek je ze 6. dubna. Na dvouminutové expozici objektivem 135 mm je zachycena kometa těsně vedle otevřené hvězdokupy M 34. Z jasné komy vybíhá široký a zahnutý načervenalý prachový ohon a v několika proudech také slabší modrý iontový chvost, který prochází přímo přes M 34! Chtěl bych se s vámi o tento snímek podělit, ale bohužel v trpaslíku nelze otisknout astronomické fotografie, neboť obsahují příliš mnoho černé barvy.

Moje montáž je navíc zcela ideální pro fotografovaní metodou tzv. pseudopointace. To slovo jste mohli zaslechnout v Úpici při přednášce o záblescích gama, tato metoda se totiž používá právě k jejich fotografováni - znamená to, že fotoaparát sice sleduje pohyb oblohy, ale ne zcela přesně, hvězdy se protáhnou do kratičkých čárek a liší se tak od krátkých bodových záblesků. Tato metoda však vyžaduje snímkování dvěma stejnými fotoaparáty najednou, proto jsem na montáž umístil ne jednu, ale dvě výkyvné hlavice pro jejich uchycení.

To by bylo o mém přístroji všechno. Doufám, že absolventy strojních průmyslovek či dokonce fakult během čtení mého článku neranila mrtvice, ale s mým vybavením dílny se to jinak postavit nedalo. Snad jsem také poskytl inspiraci všem, kteří touží po jednoduché fotografické montáži a nevlastní zrovna soustruh. Jak jsem dokázal, dá se to zvládnout v podstatě s pilkou, pilníkem, šroubovákem a vrtačkou.

Na závěr bych rád poděkoval Mariánu Urbaníkovi za inspiraci a vlasaticím Hyakutake a Hale-Bopp za impuls k usilovné práci.

PS: Při podrobné prohlídce fotografií, které jsem nedávno pořídil pomocí své montáže a objektivu 3,5/135 na ILFORD PAN 400, jsem zjistil, že na snímku části souhvězdí Hadonoše je kromě notoricky známé otevřenky IC 4665 jasně zachycena i Barnardova hvězda (je to hvězda s největším vlastním pohybem a zároveň nejbližší hvězda viditelná z Evropy), která má podle Karkoschkova atlasu 9,5 mag, mhv snímku tedy musí být kolem 10 mag!

Whiteova věta: Nedopusťe, aby vám spadlo srdce do kalhot.

Owenův komentář k Whiteově větě: Třeba by vás o ně rád někdo připravil.

Byrdovo rozšíření Owenova komentáře k Whiteově větě: Ale kvůli tomu se vám přece nebude hrabat v kalhotách.

OBSAHtiskLukáš Král


Nová zajímavá pozorování

Ze všeho nejdříve bych se s vámi chtěl podělit o jeden kuriózní zážitek. Jak tak dopoledne vysedávám na hvězdárně, přepojuje mi naše paní sekretářka telefony - tzv. odborné dotazy. To znamená například, co to svítí za zvláštní těleso nad západem (Venuše), kdy budou velikonoce, v poslední době je pak hitem i jestli bude rok 2000 přestupný (nebude). Minulý týden jsem měl ale skutečně neobvyklý dotaz. Nějaká paní se mne zeptala:

"Dobrý den, prosím Vás, kdy bude nejbližší úplněk?"
"Okamžik prosím, tak nejbližší úplněk bude 20. července za deset minut půl šesté našeho času."
"Děkuji, jak prosím bude dlouho trvat?"
"Co prosím?"
"Víte, já mám knížku o magických rituálech a chtěla bych si podle ní vyrobit kouzelné amulety. Ty se přitom mají dělat za úplňku."
"No dobře, úplněk trvá okamžik. Zlomek sekundy."
"Ale to já nestihnu! Ty rituály mi zaberou nejméně deset minut!"
"No víte, on ten okamžik úplňku není přesný. Takže když začnete o čtvrt a skončíte za pět minut půl, tak je to jako kdyby jste to dělala za úplňku."
"To je fajn, tak děkuji."
"Není zač, nashledanou.

No a nyní tedy vaše pozorování. Moc jich nebylo, ale snad se to během prázdnin zlepší. Ono ale stejně na to není dneska příliš místo. Takže ze dvou obálek - jedné od Petra Zbončáka, druhé od Michala Švandy - vybírám:

28./29. června 1997 newton 125/1040, zv. 100x, mhv 4,3 mag M 10 (NGC 6254), M 12 (NGC 6218), M 107 (NGC 6171) - Tieto dve guľové hviezdokopy vyhľadávam pomerne ľahko (bodaj by aj nie, keď sú také jasné a veľké). M 10 som našiel na prvý raz. Začínal som pri hviezdach 1 a 2 Oph, odtiaľ smerom na východ a hneď som našiel prvú guľovů hviezdokopu. Nebolo to však nič moc. V ďalekohľade sa javil ako jasný hmlistý obláčik, ktorý vyzeral dosť kompakne, v hviezdokope nebolo možné rozoznať žiadne hviezdy.

Podobné bude znieť asi aj opis ďaľšieho objektu gulovej hviezdokopy M 12, nachádza sa dosť blízko pri M 10, má rovnakú jasnosť a podobný tvar.

Trochu inak sa javila guľová hviezdokopa M 107. Vyhľadal som ju od hviezdy 13 Oph. V ďalekohľade sa javila ako veľmi malý hmlistý obláčik s veľmi nízkou jasnosťou. S jej vyhľadaním som nemal takmer žiadne problémy.

Pozn. Počas dňa bolo veľmi premenlivé počasie, teplota bola nadprimerná, takmer tropická. Pozorovanie rušil dosť silný opar a pouličné osvetlenie.

Em desítka i dvanáctka patří skutečně mezi ty nápadnější kulové hvězdokupy. Těchto objektů však na letní obloze, jak známo, najdete ohromné množství. V souhvězdí Střelce, které představuje pouhých pět procent nebe, jich leží celé dvě třetiny! Já bych se ale nyní rád zmínil o mnohem slabší kulovce.

Když se podíváte asi dva a tři čtvrtě stupně jižně pod hvězdu 5. velikosti m Ophiuchi, najdete zde v Atlase Coeli vyznačenou otevřenou hvězdokupu IC 1257. Jenže ouha, ve skutečnosti se jedná o hvězdokupu kulovou.

IC 1257 nalezl jako mlhavou skvrnku v roce 1890 rakouský astronom Rudolf Spitaler, dalekohledem o průměru 27 palců vídeňské observatoře. Burnham's Celestial Handbook a Sky Atlas 2000.0 objekt označují jako otevřenou hvězdokupu, avšak s poznámkou, že by se mohlo jednat o kulovou. K vyřešení tohoto rébusu došlo až na začátku devadesátých let. Na základě žádosti několika amatérů se Brian Skiff z Lowellovy observatoře podíval na digitalizovaná snímky IC 1257 pořízení 48palcovou schmidtovou komorou na Mt. Palomaru. Jak sám uvedl, objekt připomínal spíše "a very distant, fairly obscured globular". Brzo poté byly pořízeny i snímky pětimetrovým palomarským dalekohledem, které podezření definitivně potvrdily. Tisícdvěstěpadesátýsedmý objekt Index Catalogue je skutečně kulovou hvězdokupou. Její vzdálenost se odhaduje na osmdesát tisíc světelných let.

Možná si řeknete, co je na tom objevit kulovou hvězdokupu?. Na rozdíl od ostatních typů objektů se ale jedná o skutečně nedostatkové zboží. V Galaxii je známo necelých stopadesát hvězdokup. Od roku 1985 do dnešních dob jich přitom bylo nalezeno pouhých deset!

No a jak vypadá? V našich archivech nemáme jediné pozorování. Tak jsem musel sáhnout do zahraničních publikací. Jenže ani tam jsem nic nenašel. Takže nezbývá než aby se na ni majitelé větších přístrojů, odhaduji tak nejméně dvacet centimetrů v průměru, podívali. Svá pozorování nám samozřejmě ihned zašlete!

Zatímco první pozorování bylo od Petra Zbončáka, to druhé je od Michala Švandy:

8./9. července 1997, refr. 50/1000, zv. 40x, mhv 5,2 mag M 63 (NGC 5055) - I když má být slabší než M 51 (NGC 5194, NGC 5195), našel jsem ji. Tedy jen její velmi jasné jádro, jak podotýká správně Karkoschka ve svém atlase. Její jádro je zřetelné, ono nic jiného vidět není. Takže detaily spirálních ramen asi kreslit nebudu.

Ano je to tak. Z galaxií zpravidla vidíme jen ty nejjasnější části v okolí jádra. Slabé okraje vyniknou teprve až na snímcích s delší dobou expozice. Proto se tak liší snímky různých objektů od jejich vizuálních vzhledů. Na tom ostatně byla založena knížka Rogera N. Clarka Visual Atlas of Deep-Sky Objects. V ní se o M 63, přezdívané též Slunečnice, můžete dočíst, že její jasné jádro má úhlový průměr asi šest úhlových sekund, zatímco její její slabé okraje sahají až do vzdálenosti dvacet úhlových sekund a ty úplně nejslabší dokonce do vzdálenosti několika minut. Celkově má tedy M 63 průměr čtyři a půl minuty. Tak veliká je však vidět až v dalekohledech o průměru nad dvacet centimetrů a samozřejmě na tmavé obloze.

Při této příležitosti mne napadá, že by bylo velmi pěkné, kdyby někdo z vás udělal malou studii, jak úhlově veliké se jeví různé objekty a porovnal je s rozumnými katalogovými údaji. Chce to samozřejmě promyslet, ale zajímavé by to určitě bylo. Příště se k tomuto problému určitě vrátím. Do té doby se těším nashledanou

PS: Záplavy na valné části Moravy jsou skutečně smutnou událostí. Snad mi ale odpustíte, když vám k nim nyní prozradím další veselý telefonát. Odehrál se před několika málo okamžiky, tedy ve čtvrtek 17. července odpoledne. Zprávy jsou plné předpovědí o intenzivních deštích, jež by mohly o víkendu způsobit další záplavy.

"Dobrý den, hvězdárna."
"Dobrý den, já vím, že se počasím na hvězdárně nezabýváte, ale přesto bych na vás měla jeden dotaz. Moje dcera se má vdávat."
"Eé."
"Moje dcera se má totiž v sobotu vdávat. A teď přiběhla domů s pláčem, že meteorologové předpovídají na víkend ohromné deště. Tak jsem se chtěla zeptat, zda nevíte, jestli je to pravda. Abych ji když tak mohla uklidnit...."

Má odpověď byla samozřejmě neutrální. Jak to ve skutečnosti dopadlo, nevím, vy však už ano.

OBSAHtiskJiří Dušek