Číslo 4.198912. května

OBSAH:
 
NĚCO MÁLO ČÍSEL
NOVÍ POZOROVATELÉ
JIŽNÍ JARNÍ OBJEKTY

 

Jako ozdobu tohoto čísla jsme použili ukázku počítačové simulace srážky dvou galaxií. Ty do sebe před dávnými miliony let cvrnkly a jejich hvězdy se rozprostřely po obloze. Výsledek setkání, jak jej zachycuje poslední fáze obrázku, se velice podobá fotografiím dvojité galaxie NGC 4038-9, které se pro její podivuhodný tvar přezdívá Antény. Tento objekt je (ovšem bez slabých dlouhých výběžků) vidět i v Sometu a je vyznačen v Atlasu Coeli. NGC 4038 a 4039 patří mezi zajímavé objekty jarní oblohy, které si můžete prohlédnout v nejbližší době -- ovšem jen pokud bude obloha čistá až k jižnímu obzoru. Jejich deklinace jsou totiž většinou záporné (viz. dál).

OBSAHtisk 


NĚCO MÁLO ČÍSEL

V současné době máme v archívu APO pozorování více než 550 objektů (nepočítáme-li asi 600 dvojhvězd), v některých případech jde třeba jen o jedno pozorování daného objektu. Nejvíce záznamů máme v evidenci pro galaxie M 101, M 31 a kupu M 35. Pro porovnání -- v katalogu Atlasu Coeli je (severně od deklinace --25°) uvedeno 173 otevřených a 45 kulových hvězdokup, 93 planetárních a 195 difúzních mlhovin, a konečně 911 kusů galaxií. Zatím nejjižněji položeným objektem, který byl v rámci APO pozorován a spatřen, je kupa M 70 v deklinaci --32°18´.

OBSAHtisk 


NOVÍ POZOROVATELÉ

Do našeho archívu přibyla i nová pozorování psaná úhledným písmem, roztomilým slohem a provázená jemnými kresbami. To všechno napovídá, že se do APO zapojila další dívka, Světlana Hrbáčová, Jiráskova 1026, 698 01 Veselí nad Moravou; absolventka praktika Uherský Brod ´88, pozoruje v APO i přesto, že její mateřská hvězdárna se tradičně věnuje sledování meteorů.

Ve Ždánicích teď už pozorují dva pozorovatelé, k Petrovi přibyl Robert Santler, Plní 748, 696 32 Ždánice -- spolupracovník ždánické hvězdárny, od r. 1987 pozoruje proměnné hvězdy, od podzimu kreslí planety a teď tedy přibyly objekty nočního nebe.

Konečně do třetice vám v krátkosti představíme pozorovatele zase z Čech Tomáš Marek, Radeč 39, 542 32 Úpice -- i on má zázemí na lidové hvězdárně; doma pak pozoruje malým Sometem 12x60, a to proměnné a APO.

OBSAHtisk 
Z časopisu Sky & Tel. jsme ukradli hledací mapku pro nejjasnější kvazar, 3C 273. V mapkách najdete i vhodné srovnávací hvězdy, jejich hvězdné velikosti jsou bez desetinné tečky. Kvazar má totiž jasnost poněkud proměnnou v časových škálách měsíce či roky, pořád však zůstává objektem jen pro dalekohledy o průměru alespoň 15 cm. Pokud ho skutečně zahlédnete, pak věřte, že chytáte světlo staré 1,8 až 2,2 miliardy let.

OBSAHtisk 


JIŽNÍ JARNÍ OBJEKTY

V jižních jarních souhvězdích, která jsou jen nevysoko nad obzorem, leží několik zajímavých a nápadných objektů, včetně dvou z Messierova katalogu. Využijte proto krátkého období, kdy Havran a Pohár kulminují a zkuste bádat v jižních končinách. za trochu úsilí stojí už zmíněná dvojitá galaxie NGC 4038-9, dále velmi jasná planetárka NGC 4361 v Havranu, velkolepá (ovšem z jižních končin Země) galaxie M 83 a kulová kupa M 68. Všechny objekty jsou v Atlasu Coeli, přikládáme navíc těsná okolí z Uranky (čtvercová siť je po jednom stupni).

OBSAHtisk 


Za oba trpaslíky vás zdraví Leoš Ondra