Číslo 6.198915. červen

OBSAH:
Zákryt hvězdy 28 Sagittarii Titanem 3. července 1989
Bílí trpaslíci informují
SEZNAM OBJEKTŮ ATLASU COELI, KTERÉ JE POTŘEBA POZOROVAT V RÁMCI APO

Zákryt hvězdy 28 Sagittarii Titanem 3. července 1989

Podle informace Davida W. Dunhama J. Westfall a L. Wasserman z Lowellovy observatoře v USA vypočítali zákryt hvězdy 28 Sagittarii, magnituda 5.4, měsícem planety Saturnu - Titanem - dne 3. července 1989. K zákrytu dojde jen několik hodin po zákrytu hvězdy 28 Sgr samotnou planetou Saturn (u nás nepozorovatelné).

Okamžik největšího přiblížení je 22 h 40,7 m UT v geocentrické vzdálenosti 1",11 severně. Předpovězený průběh centrální linie (středu Titana) mine povrch Země o asi 0",13, ale jižní limitní hranice prochází Černým mořem (22 h 38 m UT), Řeckem (22 h 39 m UT), středem Středozemního moře, severním Alžírskem (22 h 41 m) a Marokem (22 h 42 m). Zákryt bude tedy vidět převážně v Evropě, ale soumrak a nízká výška nad obzorem budou překážkou pro pozorování v severozápadních částech SSSR, ve Skandinávii a ve Skotsku. Pro střední Evropu bude však Slunce více jak 12° pod obzorem a úkaz nastane kolem půlnoci nad jižním obzorem ve výšce kolem 18° nad obzorem.

Předpokládaný průměr Titana je včetně horních vrstev mraků 4760 km. Při zákrytu hvězdy Titanem poklesne jasnost na jasnost samotného Titana, tj. na 8 mag. Trvání centrálního zákrytu bude 258 sekund.

Nejcennější budou měření fotoelektrická nebo videozáznamy. Z nich bude možné získat údaje pro studium atmosféry Titana. Určité tepelné vrstvy v atmosféře mohou způsobit krátká zjasnění nebo záblesky světla mizející nebo vystupující hvězdy. Pro centrální zákryt může být trvání takového jevu asi 1,2 sek. Vizuální měření těchto úkazů četnými pozorovateli v různých vzdálenostech, kolmých na směr pohybu Titana, mohou pomoci sledovat rozsah takových tepelných vrstev. Nejvhodnější k těmto měřením je použít magnetofonu (slovní záznam) se současným záznamem časového vědeckého signálu (OLB 5).

Úhlový průměr Titana bude 0",73. Efemerida Titana je dána s přesností 0",5, zatímco deklinace hvězdy může mít chybu 0",3. Tím se může celý úkaz posunout výrazně k jihu a potom kromě evropských pozorovatelů mohli by pravděpodobný zákryt pozorovat pozorovatelé i v Indii, v jihozápadní Asii, v Africe a v Brazílii. Pro pozorovatele na centrální linii může atmosféra Titana v době úplného zákrytu soustředit světlo hvězdy 28 Sgr do tvaru jasného prstence okolo Titana. To by mohlo být příčinou několikanásobně zvýšeného světla, které by převýšilo i světlo nezastíněné hvězdy (atmosféra Titana by se projevila jako čočka). Podle původní předpovědi probíhá centrální linie mimo zemský povrch, ale při event. posunutí směrem k jihu by k takovému úkazu mohlo dojít.

A.Klemola plánuje pořízení několika snímků na Lickově observatoři v květnu a červnu t. r. ke zpřesnění předpovědi.

Na Hvězdárně Valašské Meziříčí bude připraveno fotoelektrické měření i další měření vizuální. Pozorovací stanice zákrytů hvězd tělesy sluneční soustavy na území celé ČSSR se pokusí rovněž o měření tohoto vzácného úkazu.

Poslední informace (předpověď v poslední minutě) mohou být získány telefonicky na Hvězdárně Valašské Meziříčí 3. července 1989 od 18.00 hodin do 22.00 hodin SELČ. Telefon 0651/219 28.

Zprávy o provedených pozorováních zašlete ihned Hvězdárně Valašské Meziříčí.

OBSAHtisk 


Bílí trpaslíci informují

 • Po měsíci vás zase zdraví Jirka z Brna a Leoš z Úpice. Tento měsíc byl poznamenán třetím číslem Kozmosu. Kromě mnoha zajímavých článků zde bylo uveřejněno i vyhodnocení soutěže ASTROFOTO ´88. Jaké bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že na prvním místě v kategorii Astronomické snímky je "náš člověk" - Milan Antoš! Blahopřejeme.
 • Přílohou tohoto čísla je seznam objektů vyžadující zvláštní pozornost (samozřejmě pozorujte i jiné objekty). Dále publikujeme zprávu o zákrytu hvězdy 28 Sagittarii Titanem 3. července 1989. Článek jsme získali z programového letáčku hvězdárny ve Valašském Meziříčí - doufáme, že budeme mít to štěstí a tento vzácný úkaz uvidíme. Samozřejmě, že kromě hvězdárny ve Val. Meziříčí i my uvítáme vaše pozorování (fotografie?). Nezapomeňte i na ASTROZPRAVODAJ!
 • Ovšem nejvýznamnější novinkou dne je to, že Leoš bude od 1. července zaměstnanec hvězdárny v Úpici. Takže od října pište pouze na moji adresu! Závěrem ještě malá zpráva: je možné, že by se v září mohl na hvězdárně ve Ždánicích konat sraz pozorovatelů APO. Předpokládaný termín: 23. až 24. září.
za oba trpaslíky

OBSAHtiskJirka Dušek


SEZNAM OBJEKTŮ ATLASU COELI, KTERÉ JE POTŘEBA POZOROVAT V RÁMCI APO

(stav ke dni 8. IV. 1989)

Objekty jsou uspořádány podle jednotlivých listů Atlasu Coeli (použitými hranicemi jsou deklinační kružnice +65°, +25°a -25°, v rektascenzi pak 0h, 6h, 12h a 18h u mapových listů II až V, a 0h, 4h, 8h, 12h, 16h, 20h u mapových listů VI až XI), podle druhu objektu a podle rostoucí rektascenze (vzrůstajících čísel NGC). Zařazeny jsou jednak ty objekty, které byly pozorovány, nebyly však spatřeny (negativní pozorování) - ty jsou označené písmenem n, dále objekty nepozorované a konečně nepozorované objekty, u nichž nemáme ani z literatury žádný vizuální popis - ty jsou označené !. V případě této poslední kategorie je pravděpodobné, že většinou jde o objekty v Sometu 25x100 špatně viditelné.

list č. 1
--------
gal. 1961 Cam   o.h. 7762 Cep n
   2146 Cam !
   2655 Cam   dif. mlh. 7023 Cep n
   2976 UMa n       7129 Cep
   2985 UMa n       7133 Cep !
              7822 Cep !
   3147 Dra !
   4125 Dra !
   4236 Dra

list č. 2
--------
              pl. mlh.  1501 Cam n
                   I.289 Cas !
o.h. 133 Cas n            I.351 Per n
   146 Cas n           I.1747 Cas !
   chi Per            I.2003 Per
    h Per
  1220 Per n       dif. mlh. všechny kromě M1 (Tau) a NGC 1931 (Aur)
  1883 Aur n            v naprosté většině chybí i jakákoli zmín-
  2129 Gem             ka v literatuře o jejich vizuální podobě.

list č. 3
--------
gal. 2681 UMa   gal. 3245 LMi  gal. 3646 Leo n  gal. 4013 UMa !
   2768 UMa !    3294 LMi     3675 UMa     4036 UMa
   2964 Leo     3310 UMa !    3726 UMa !    4041 UMa
   3079 UMa !    3486 LMi     3877 UMa
   3184 UMa     3504 LMi     3938 UMa   k.h. 2419 Lyn
   3198 UMa     3631 UMa !

dif. mlh. I.443 Gem
      I.444 Gem

list č. 4
--------
gal. 4051 UMa !  gal. 4411 CVn !  pl. mlh. 6058 Her n
   4100 UMa n    5322 UMa !
   4157 UMa n    5585 UMa
   4217 CVn n    5676 Boo
   4242 CVn n
   4278 Com n

list č. 5
---------
pl. mol. 6833 Cyg !  pl. mlh. I.5117 Cyg !
     6857 Cyg n
     6881 Cyg !  o.h. 7419 Cep n
     6884 Cyg !    H 21 Cas !
     7026 Cyg !
     7048 Cyg !  dif. mlh. všechny kromě 6960, 6992-5, 6979
     7354 Cep        7000, I.1318, I.5067

list č. 6
---------
gal. 428 Cet n  779 Cet n
   488 Cet n  936 Cet n
   524 Psc n  1052 Cet n
   772 Ari n  1084 Eri n  a všechny ostatní krom M74,
               M 77, 1055, 1087

list č. 7
---------
gal. 1964 Lep   pl. mlh. vše kromě 1535,     I.418

o.h. 2186 Mon n  dif. mlh. vše kromě 1788, M42, M43, 2064
   2204 CMa n        2067, M78
   2236 Mon n
   2455 Pup n
   2479 Pup n

list č. 8
---------
gal. 2784 Hya  gal. 3511 Crt !  gal. 3672 Crt
   2835 Hya     3513 Crt !     3810 Leo n
   3377 Leo n    3521 Leo !     3887 Crv
   3412 Leo !    3607 Leo n     4027 Crv
   3423 Sex n    3626 Leo n
   3489 Leo !    3640 Leo n

list č. 9
---------
gal. (není-li uvedeno na tomto listu jinak, leží ve Vir)
4365 !  4517 n  4647 !   4775 !  4995 !    5363 !
4429 !  4526 n  4651 Com ! 4856 !  5018 !    5364 !
4442 !  4527 n  4665 !   4900 !  5054 
4457 n  4546 !  4666 n   4902 !  5068 !    k.h. 4147 Com n
4487 n  4636 !  4691 !   4958 !  5247        5053 Com n
4496 n  4643 !  4697 !   4984 !  5248 Boo !     5897 Lib n

list č. 10
----------
k.h. 6235 Oph n  o.h. 6469 Sgr n  pl. mlh. vše kromě 6818 (Sgr)
   6287 Oph n    6535 Ser n      a 6572 (Oph)
   6325 Oph n   I.4701 Sgr !
   6342 Oph n    H 19 Sgr !  dif. mlh. vše kromě M 20, M 8,
   6366 Oph n    H 20          M 16, M 18, M 17
   6401 Oph n
   6426 Oph !
   6440 Sgr !
   6517 Oph n
   6539 Oph n
   6760 Aql !

list č. 11
----------
gal. 7184 Aqr !  k.h. M 75 Sgr   pl.mlh. 6879 Sge n
   7606 Aqr n    M 30 Cap       6886 Sge n
   7727 Aqr     7492 Aqr n      6891 Del
                     I.4997 Sge
 jižně od deklinace -25°
------------------------
cokoli kromě objektů M 4, 6144, M 19, 6304, M 62, 6624, M 69
M 70, M 54, M55 a M 80

OBSAHtisk